Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos kontrolė

Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrius
Budintis inspektorius (24/7)

Tel. + 370 700 14949 (8.00–17.00 val.), mob. +370 614 93659, el. p. zvejybos.kontrole@zuv.lt

Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyrius (dėl sistemų gedimų)
Darbo dienomis (8.00–17.00 val.) – tel. +370 700 14935, +370 700 14937, el. p. fmc@zuv.lt

Kitu laiku (po darbo dienos valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis) – mob. +370 684 42408, el. p. fmc@zuv.lt.

 

2021-2023 MEТŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PROGRAMA

LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMA 2023 METAMS

ŽVEJYBOS RAJONAI, ĮRANKIAI IR KVOTOS

LAISVI ŽVEJYBOS PAJĖGUMAI

2021-2023 MEТŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PROGRAMA

ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ SISTEMOS DARBO VADOVAS (3.6 Mb)

LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠAS

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2023 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS