Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ SKIRSTYMAS (AUKCIONAI)

Aukcione dėl žvejybos galimybių skirstymo gali dalyvauti ūkio subjektai, kurie turi perleidžiamąją teisę į tos rūšies žuvų žvejybos galimybes ir kurie teisėtais pagrindais valdo Lietuvos Respublikos žvejybos laivą.

Laikas, per kurį reikia pateikti dokumentus, norint dalyvauti aukcione dėl žvejybos galimybių skirstymo, būna nurodytas pranešime apie organizuojamą aukcioną, kuris viešai skelbiamas Žuvininkystės tarnybos ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse.