Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ŽUVŲ LIGŲ PROFILAKTIKA / TYRIMAI

Bakteriologiniai, virusologiniai bei parazitologiniai žuvų ligų tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius).

Esant tam tikrai temperatūrai ir vandens pH gali susidaryti kenksmingas amoniako kiekis. Todėl nuolat atliekant amonio azoto (NH4+- N), nitratų azoto (NO3-- N), nitritų azoto (NO2-- N) parametrų cheminę analizę galima išvengti žuvų lervučių kritimo.

Nuo išsamaus vandens šaltinio kokybės rodyklių tyrimo rezultatų priklausys ne tik norimos auginti žuvies, bet ir uždaros recirkuliacinės akvakultūros sistemos vandens valymo įrenginių parinkimas. Taip gali būti pasiektas didesnis uždaros recirkuliacinės akvakultūros sistemos našumas, o kartu ir pelningumas.