Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ŽUVŲ IŠTEKLIŲ ATKŪRIMAS

Žuvivaisa valstybiniuose vandens telkiniuose vykdoma pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą ir su Aplinkos ministerija suderintą planą. Patvirtintus Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius planus rasite čia.

Ataskaitas apie įvykdytus Žuvų ir vėžių įveisimą į valstybinius vandens telkinius planus rasite čia.