Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

VIDAUS VANDENŲ KVOTOS

Vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės), 46 punktu, už paskirtas perleidžiamąsias teises, kurios suteikiamos daugiau nei vieneriems metams, lėšos žuvų ištekliams atkurti ir saugoti pervedamos į Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Luminor banke (LT354010051002026581). Už kiekvienus kitus metus ūkio subjektas turi sumokėti iki einamųjų metų sausio 10 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 143 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 3 dalies 4 punktu, ūkio subjektui vėluojat apmokėti už paskirtas perleidžiamąsias teises, jis yra įspėjamas ir skiriamos 5 d. d. apmokėjimui. Laikotarpis gali būti pratęstas atskiru ūkio subjekto prašymu, bet ne ilgiau nei 15 d. d. Jei per nurodytą laikotarpį įsipareigojimas apmokėti neįvykdomas, teisės į žvejybos kvotą galiojimas sustabdomas. Panaikinus teisę į žvejybos kvotą, ūkio subjektas netenka žvejybos kvotos ir panaikinamas jo verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 141 straipsnio 1 dalimi, rašytiniu prašymu atsisakius perleidžiamosios teisės, ūkio subjektai gali dalyvauti aukcione, tačiau likusi neišnaudota kvotos dalis suteikiama tokiam laikotarpiui, kokiam būtų galiojusi panaikinta teisė į žvejybos kvotą.

Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos sprendimai skelbiami Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje www.zuv.lt („Naujienos“ arba „Teisinė informacija“ / „Žvejybos kvotos vidaus vandenyse“) ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt.

Pažymą apie ūkio subjekto veiklą išduoda žvejybą tam tikrame vandens telkinyje kontroliuojanti institucija (Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos).

Ūkio subjektas, gavęs perleidžiamąsias teises, dėl žvejybos leidimo išdavimo kreipiasi į aplinkos ministro įgaliotą instituciją, t. y. Aplinkos apsaugos agentūrą.