Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įveisimo plano įvykdymo suvestinė 2019 m.

ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

ŽUVŲ IR VĖŽIŲ ĮVEISIMO Į VALSTYBINIUS VANDENS TELKINIUS 2019 METŲ PLANO VYKDYMO SUVESTINĖ

1 lentelė

 

Eil. Nr. Rajonas,

savivaldy-bė

Telkinio

pavadinimas,

plotas, ha

Inven-torinis

Nr. arba kodas

Direkcijos,

kuriai priskirta saugoma

teritorija,  pavadinimas

Įveisiamų žuvų rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt.
Unguriai

0p

Sterkai

0p/0+

Vėgėlės

0p

Lydekos

0p

Lydekos

0+

Šamai

0+

Lynai

1+

Karpiai

2 arba 1+

Auksiniai

karosai

įv.

Baltieji amūrai

1+

Margieji plačiakakčiai 1+ Vėžiai plačiažnyp-liai 0p / siauražnyp-liai įv.
1. Akmenės r. Kivylių tv. 68,9 30050271   6,9                      
2. Alytaus r. Atesys, 109,2 55-53         10                
3. Daugų (Didžiulis), 910,8 56-63         100                
4. Giluitis, 234,5 55-12         30                
5. Kavalys, 140,4 ** 55-30         15       8        
6. Obelija, 573,4 61-40 Metelių RPD   0/13   60                
7. Simnas, 243,8 55-11           2              
8. Talokių, 11,6 ** 55-43                 1        
9. Anykščių Kavarsko vienkiemio tv. 10,4 12250230   1                      
10. Mūšėjus, 90,7 30-41 Anykščių RPD       10                
11. Smulkis, 43,5 ** 30-45               1,3 3,134        
12. Biržų Angeniškio tv., 27,0 42050061   2,7                      
13. Papilio tv., 86,4** 42050060   8,6           2 4,865        
14. Ruoliškio, 32,4 42030067 Biržų RPD 3,2                      
15. Širvenos, 325,4 8-6 Biržų RPD       20                
16. Druskinin-kų Aviris, 137,3 61-176             2            
17. Elektrėnų Ausieniškių, 17,0 50-77   1,7                      
18. Elektrėnų tv, 1389,6 10050291     45/0   130                
19. Ilgės, 154,2 10040880   15,4     15                
20. Vievis, 294,5 50-82   29,5     30                
21. Ignalinos Alksnaitis, 84,4 31-186 Aukštaitijos NPD       10                
22. Almajas, 104,6 31-168 Aukštaitijos NPD 10,4     10                
23. Asalnai, 263,5 32-90 Aukštaitijos NPD 26,3     26     4          
24. Asalnykštis, 59,8 32-91 Aukštaitijos NPD       6                
25. Asėkas, 47,1 32-86         5                
26. Baluošas, 425,9 32-79 Aukštaitijos NPD 42,6     43     6          
27. Baluošykštis, 12,2 32-82 Aukštaitijos NPD 1,2                      
28. Dysnai, 2400,9 32-189         240                
29. Dysnykštis, 557,5 32-190     0/3   60                
30. Dringis, 713,1 32-97 Aukštaitijos NPD 71,3     70                
31. Dringykštis, 37,0 32-100 Aukštaitijos NPD 4,2     3                
32. Drūkšiai, 4173,0 33-7         400   18            
33. Erzvėtas, 206,2 45-2         10                
34. Gavys, 124,3, 44-11 Aukštaitijos NPD 12,4                      
35. Joskutis, 138,5 32-80 Aukštaitijos NPD       3                
36. Labakaršys, 28,0 44-3   2,8                      
37. Linkmenas, 75,7 31-185 Aukštaitijos NPD       8                
38. Lūšiai, 390,9 32-91 Aukštaitijos NPD 39,4     40   6            
39. Parsvetas, 87,4 32-173         9                
40. Pakasas, 146,8 31-164 Aukštaitijos NPD 14,7     15                
41. Paplovinis, 14,1 32-216   1,4                      
42. Rūžas, 219,2 32-195         22                
43. Srovinaitis. 31,9 32-81   3,2                      
44. Šakarvai, 77,1 44-1 Aukštaitijos NPD 7,7     8                
45. Ūkojas, 190,2 31-184 Aukštaitijos NPD 19     20     3          
46. Ūsiai, 256,5 43-60 Aukštaitijos NPD 26,5     26                
47. Žiezdras, 63,4 43-58   6,3                      
48. Jonavos Žeimelių, 9,6 13030084                          
49. Jurbarko Volungiškių tv., 79,0**                   4,661        
50. Kauno Altoniškių tv., 11,2 10050390   1,1                      
51. Kauno marios, 6350,0 10050001 Kauno marių RPD   300/0   300                
52. Muniškių tv. 12,8 13050301   1,2                      
53. Nevėžis up.           100                
54. Purviškių tv., 22,4 14050230   2,2                      
55. Kauno,  Jurbarko, Šakių Nemunas (nuo Kauno HE iki Dubysos žiočių   120   1400                  
56. Kaišiadorių Girelės I tv., 17,8 12050340   1,8                      
57. Kalvių, 180,8 10030841           2,8              
58. Liminas, 12,3 12040494           0,3              
59. Mančiūnų,  13,6 12050332   1,3                      
60. Pastrėvio HE tv., 18,9 10050292           0,4              
61. Statkūniškės, 7,9 12040493           0,2              
62. Žąslių, 101 50-68   10,6     10                
63. Kazlų Rūdos Jūrės tv., 27,8 15050157   2,7                      
64. Pilvės-Vabalkšnės tv., 31,0 15050150   3,1                      
65. Kelmės Lukojus, 10,7 14-28   1                      
66. Pašiaušės I tv., 20,2   2                      
67. Klaipėdos Kalotės, 50,6 20030050 Pajūrio RPD 5                      
68. Kapstatas, 45,9 12-10   4,6                      
69. Kupiškio Kupiškio tv., 828,0 41050100                         3,85
70. Mirgų, 19,9 42030062   2                      
71. Lazdijų Baltosios Ančios tv., 249,5 10050030         25                
72. Dusia, 2334,0 61-12 Metelių RPD     1000 230   12            
73. Metelys, 1289,5 61-39 Metelių RPD       130 3 6 10          
74. Snaigyno ež., 207,5 10030250 Veisiejų RPD           2            
75. Mažeikių Juodeikių tv., 261,4** 30050282                 12,396        
76. Molėtų Alnis, 100,6 43-86 Aukštaitijos NPD         0,5              
77. Baltieji Lakajai, 699,8 43-118 Aukštaitijos NPD 76,9     100                
78. Bebrusai, 367,4 42-71         37   4            
79. Galuonai, 586,5 43-214   59 0/10     9              
80. Galuonis, 297,5 43-41 Aukštaitijos NPD 30       1,5              
81. Išnarai, 308,4 43-215 Aukštaitijos NPD 30,6     30                
82. Juodieji Lakajai, 387,0 43-174 Aukštaitijos NPD 39                      
83. Kertuojai, 545,2 43-173 Aukštaitijos NPD 54,5 0/10     7              
84. Stirniai,  855,4 43-71 Aukštaitijos NPD 85,5     70 5              
85. Vašuoko, 20,6 12130330   2                      
86. Želva, 143,2 43-1 Aukštaitijos NPD   0/3     0,9 1            
87. Pagėgių Senoji Rusnė, 40,2 35-13   4                      
88. Užlenkis, 26,4 35-31   2,6                      
89. Gėgė   3,3                      
90. Pakruojo Žeimelio tv., 88,2 40050162               2,7          
91. Panevėžio Juodis, 53,8 28-7   5,3                      
92. Pukiškio, 23,2 18-4   2,3                      
93. Plungės Beržoras, 48,6 2-8 Žemaitijos NPD             1,3          
94. Daugėdų I tv., 11,4 17050021   1,1                      
95. Daugėdų II tv., 14,0 17050020   1,4                      
96. Ilgis, 113,8 2-13 Žemaitijos NPD       12                
97. Prienų Prienlaukio, 49,8 55-18   4,9                      
98. Rokiškio Dumblis, (Baublių), 30,6 9-5 3                        
99. Obelių, 51,0 20-9               1,5          
100. Skaistė, 59,0 9-4   5,9                      
101. Rokiškio,

Zarasų r.

Sartai, 1336,8 20-76 Sartų RPD     180                  
102. Skuodo Kernų tv., 76,7** 20050120                 4,016        
103. Šalčininkų Eišiškių HE tv., 128,6 11050071           1              
104. Papis, 187,0 58-16               1,9          
105. Panezdilės tv., 18,4 11050080           0,1              
106. Šalčininkų II tv., 15,1 11050050           0,1              
107. Šiaulių Bijotė, 60,7 14040005 Kurtuvėnų RPD 6                      
108. Geluva, 17,9 14030015 Kurtuvėnų RPD 1,7                      
109. Paežerių, 53,9 30040050               1,5          
110. Pašvinys, 16,4 14030001 Kurtuvėnų RPD 1,6                      
111. Širvintų Gelvanės, 53,0 41-27   5,3       1              
112. Spėra, 83,7 50-58   8,3                      
113. Stavarygalos, 74,8 41-28   7,4                      
114. Širvintų tv., 51,9 12250341           1              
115. Žebokšta, 21,2 50-61   2,1                      
116. Žuvinčių, 16,7 41-18   1,7                      
117. Šilalės Dievyčio, 39,0 24-2   3,9                      
118. Požerės, 52,9 16040031   5,3                      
119. Šilutės Krokų Lanka, 787,8 22-2 Nemuno deltos RPD 79,4                      
120. Nemuno žemupys ir jo intakai Nemuno deltos RPD     3400                  
121. Švenčionių, Molėtų Asveja, 982,2 43-109 Asvejos RPD         5              
122. Švenčionių Baluošai, 244,9 43-278 Asvejos RPD       25                
123. Bėlio, 20,4 44-84           0,3              
124. Gilūtas, 29,9 43-112   3                      
125. Karkažiškės tv., 14,6 12150100           0,1              
126. Kerotis, 32,7 12130533 Aukštaitijos NPD         0,7              
127. Kretuonas, 861,0 44-25 Aukštaitijos NPD 86     90                
128. Kriauklė, 16,1 52-37   1,6                      
129. Lakajas, 73,7 43-227 Labanoro RPD 7,4                      
130. Peršokšnai, 214,1 43-143 Labanoro RPD 21       2              
131. Rašia, 185,7 43-136   18,5                      
132. Šalnaitis, 21,4 43-241   2,1                      
133. Šiekštys, 20,1 43-148   2                      
134. Žeimenys, 436,3 44-2 Aukštaitijos NPD 43,6                      
135. Tauragės Dargaičių tv., 15,1 16050220   1,5                      
136. Draudenių, 106,5 35-3   10,6                      
137. Skaudvilės tv., 24,1 16050160   2,4                      
138. Telšių Didovas, 22,6 13-7   2,2                      
139. Pluotinalis, 22,4 17030012   2,2                      
140. Salotas, 76,4 17030014 Varnių RPD 7,7                      
141. Trakų Antakmenių, 84,2 57-34     0/2                    
142. Didžiulis, 65,1 51-80   6,5                      
143. Galvė, 361,1 57-123 Trakų INPD       40                
144. Luka, 87,7 57-138 Trakų INPD       10                
145. Margis, 121,3 57-59           1,2              
146. Skaistis, 282,0 57-124 Trakų INPD         2,8              
147. Totoriškių, 76,0 57-127 Trakų INDP         0,6              
148. Verniejus, 95,9 57-80 Aukštadvario RPD         1              
149. Ukmergės Enčias, 29,8 29-9   3                      
150. Lėnas, 240,2 29-7   24                      
151. Siesikų, 118,2 41-4   11,8                      
152. Žemaitkiemis, 15,9 41-10   1,6                      
153. Žirnajai, 196,1 41-19   19,6                      
154. Utenos, Molėtų Aisetas, 502,1 43-36 Aukštaitijos NPD 50     50 2,5              
155. Utenos Alaušas, 1071,8 31-24           5              
156. Alsuodis, 29,7 43-50   3                      
157. Kemešys, 55,3 31-161   5,5                      
158. Liminas, 25,5 31-180   2,5                      
159. Tauragnas, 503,7 31-140 Aukštaitijos NPD       50                
160. Utenykštis, 83,7 32-64 Aukštaitijos NPD   0/2   8                
161. Varėnos Grūda, 85,0 62-98         9                
162. Krūminių tv., 53,0 ** 11050072                 3        
163. Nedzingis, 295,7 62-70     0/6         5          
164. Savistas, 61,7 56-64     0/1         1,8          
165. Vilkaviškio Paežerių, 399,1 53-6   42,9           7          
166. Vilnius m. Gulbinas, 35,5 12030112 Verkių RPD         0,4              
167. Gelūžė, 24,5 51-76   2,4                      
168. Balsys, 56,0 51-40 Verkių RPD         0,6              
169. Grigiškių tv., 9,7 12050201           0,1              
170. Mūro Vokės tv., 12,2 12050200           0,1              
171. Vilniaus Akmenos tv., 14,6**                   0,766        
172. Ilgas, 74,8 52-2         70     1,5          
173. Ilgutis, 82,2 58-9           0,4   1,5          
174. Karvys, 58,7 51-14           0,3              
175. Kryžiškių tv., 27,5 12050211           0,2              
176. Minkelių, 31,2 51-7         3     1     0,6    
177. Musia, 58,7 ** 51-2         6       3,007        
178. Pravalo ež., 20,8 12131327 Asvejos RPD         0,2              
179. Riešė, 85,2* 12030111   8,4                      
180. Vilnoja, 57,6 51-30   6     6 0,3   2          
181. Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Širvintų, Kaišiadorių Jonavos Neries up.   143                      
182. Zarasų Avilys, 1258,0 21-41         100   4            
183. Antalieptės marios, 1572,3 12250001 Sartų RPD   0/4                    
184. Auslas, 151,2 21-42 Sartų RPD       20                
185. Ligajai, 136,0 12230159 Sartų RPD       15 6,4              
186. Luodis, 1287,6 12230013 Sartų RPD   0/4,1                    
187. Vencavas, 225,6 20-146           2              
  Iš viso:       1590 345/58,1 5980 3000 68 55 55 44,845 0,6 3,85

 

2 lentelė

 

Eil.

Nr.

Rajonas, savivaldybė Vandens telkinio

pavadinimas

Įveisiamų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.)
Lašišos Šlakiai Margieji upėtakiai Aštriašnipiai

eršketai

Vaivorykštiniai upėtakiai Sterlės Kiršliai Ūsoriai Meknės Skersnu-kiai
Jaunikliai

0p

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Šiųmetukai/ dvivasariai

0+/1+

Šiųmetukai

0+

Metinukai

1

Šiųmetukai/ dvivasariai

0+/1+

Šiųmetukai

0+/1+

Šiųmetukai

0+

Šiųmetukai

0+

Jaunikliai

0p

Šiųmetu-kai

0+

Nemuno baseinas                            
1. Druskininkų,

Varėnos

Nemunas                   52,9        
2. Kalvarijų,

Marijampolės

Šešupė

(aukštupys)

        15                  
3. Druskininkų Ratnyčia         3                  
4. Trakų, Prienų Verknė         7                  
5. Šalčininkų Gauja         2                  
6. Kauno Karklė         3                  
7. Kaišiadorių Lapainia         3                  
8. Trakų Strūzda         3                  
9. Samė         3                  
Neries baseinas                            
10. Vilniaus, Trakų, Elektrėnų,

Kaišiadorių, Širvintų, Jonavos

Neris 38 9,3 29 4,213     20 0,55       4    
11. Vilniaus Žalesa     3   3                  
12. Kena 5   3                      
13. Vokė 5   5   7           1      
14. Dūkšta

(x aukštupys)

2       3                  
15. Trakų Saidė         3                  
16. Elektrėnų Bražuolė     2   3 0/0,2                
17. Širvintų Musė 5   6   5                  
18. Kaišiadorių Laukysta     3   3                  
19. Jonavos Lomena     3   3                  
20. Vilniaus Bezdonė     2   3                  
21. Kaišiadorių Žiežmara     2   3                  
22. Vilniaus Nemenčia 2   2   3                  
Šventosios baseinas                            
23. Ukmergės, Anykščių, Jonavos, Zarasų Šventoji

(x aukštupys)

23 4 23 2,5 11   15 0,55           15
24. Ukmergės Širvinta

(x žemupys)

5   5   3                  
25. Molėtų, Anykščių Virinta 5   5   5                  
26. Ukmergės Siesartis 10   5   5                  
27. Anykščių Nevėža         3                  
28. Ukmergės Armona 2   3   3                  
29. Anykščių Anykšta         3                  
Žeimenos baseinas                            
30. Švenčionių Žeimena         9           3      
31. Lakaja         5                  
32. Mera     5   7           2      
33. Peršokšna     3   5                  
34. Saria     3   5                  
35. Vilniaus Jusinė     2   3                  
Merkio baseinas                            
36. Varėnos, Šalčininkų Merkys         71           1      
37. Varėnos Amarnia         3                  
38. Spengla         7                  
39. Varėnos, Šalčininkų Šalčia         15                  
40. Varėnos Ūla         21           3      
41. Grūda         11                  
42. Verseka         7                  
43. Šalčininkų Visinčia         5                  
44. Trakų Lukna         3                  
45. Cirvija         3                  
46. Šalčininkų Maltupis         3                  
47. Varėnos Duobupis         3                  
48. Skroblus         5                  
Dubysos baseinas                            
49. Kelmės Dratvinys     2                      
50. Raseinių, Kelmės Dubysa 15 2,5 10 2                    
51. Telšių, Kelmės Kražantė 3   3                      
52. Kelmės Lapišė     2                      
53. Raseinių Luknė 2       3                  
Minijos baseinas                            
54. Plungės, Rietavo,

Kretingos

Minija 30 2,5                        
55. Šilutės Šiušis     3                      
Jūros baseinas                            
56. Tauragės, Šilalės

 

Jūra 10 2,5 10 2,5                    
57. Akmena 3                          
58. Tauragės Šunija           0,275/0,025                
Bartuvos baseinas                            
59. Skuodo Luoba         5                  
60. Šata         5                  
Ventos baseinas                            
61. Mažeikių Viešėtė         3                  
62. Šerkšnė     3   3                  
63. Lūšė         3                  
64. Mažeikių, Telšių Virvyčia         7                  
Šventosios (pajūrio) baseinas                            
65. Kretingos

 

Juodupis     2                      
66. Kulšė     2                      
  Iš viso: 165 20,8 151 11,213 331 0,275/0,225 35 1,1 52,9 10 4 15

 

Sutartiniai žymėjimai:

0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo);

0+ – šiųmetukai;

1 – metinukai;

1+ – dvivasariai;

įv. – įvairiaamžiai (dvivasariai ir vyresni);

Aukštaitijos NPD – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija;

INPD – istorinio nacionalinio parko direkcija;

IRPD – istorinio regioninio parko direkcija;

NPD – nacionalinio parko direkcija;

RPD – regioninio parko direkcija;

Sartų RPD – Sartų regioninio parko ir Gražutės regioninio parko direkcija.

Dzūkijos NPD – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija;

_____________________