Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įveisimo plano įvykdymo suvestinė 2012 m.

 

Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,

2012 metų plano vykdymo suvestinė

1 lentelė

 

Rajonas,

savivaldybė

Telkinio

pavadinimas,

plotas, ha

Inven-torinis

Nr.

 

       kodas

Direkcijos, kuriai priskirta saugoma

teritorija,  

pavadinimas

Įveistų arba perkeltų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt.
Višt.

sykai

0p / 0+

Plat.

sykai

0p

Seliavos

0

 

Plžn.

 vėžiai

0p/Įv.

Sržn.

vėžiai

Įv.

Unguriai

 (0p)

Starkiai

0p/0+

Vėgėlės

0p / 0+

Lydekos

0p/0+

Šamai

0p/0+

Lynai

1+

Paprastieji

karosai

0+

Karpiai

1/1+

Ežerai, tvenkiniai                              
Akmenės Kivylių tv., 82,8 30050271             2              
Klykolių tv., 41,6 30050270             1              
Alytaus Angininkų, 47,0 55-32               0 / 5            
Daugų, 910,8 56-63                   0 / 2 5 / 1.5      
Giluitis, 234,5 55-12       1 250           100 / 0        
Neveiglas, 61,0 56-55                   20 / 0        
Obelija, 573,4 61-40 Metelių RPD             0 / 15 1000 / 0   5 / 1.5      
Tolokių, 11,6 55-43                         0/0,6
Anykščių Mūšėjus, 90,7 30-41                   30 / 0        
Pienionių tv., 69,5 1305005             1,7              
Rubikių, 939,7 30-30 Anykščių RPD           23              
Smulkis, 43,5 30-42             1,1       2 / 0     0/2,1
Biržų Papilio tv., 86,4 42050060             2              
Druskininkų Druskonis, 7,5 61-189                         2  
Aviris, 137,3 61-176 Veisiejų RPD                 50 / 0        
Elektrėnų Elektrėnų marios, 1289,6                     220 / 0 5 / 9      
Šiemetis, 49,8 50-105             1,2              
Vievis, 294,5 50-82                   30 / 0        
Ignalinos Asalnai, 263,5 32-90 Aukštaitijos NPD                   5 / 0      
Asalnykštis, 59,8 32-89 Aukštaitijos NPD           1,5              
Alksnaitis, 84,4 31-186 Aukštaitijos NPD           2,1              
Almajas, 104,5 31-168 Aukštaitijos NPD                   3 / 0      
Asėkas, 47,1 32-86 Aukštaitijos NPD           1,2              
Baluošas, 425,9 32-79 Aukštaitijos NPD                 200 / 0        
Dringykštis, 37,0 32-100 Aukštaitijos NPD                 10 / 0        
Drūkšiai, 3622,2 33-7                   570 / 0 5 / 0      
Erzvėtas, 206,2 45-2         5 / 0     100 / 0            
Joskutis, 38,5 32-80 Aukštaitijos NPD           1             0/2,4
Kiaunas, 64,7 43-55 Aukštaitijos NPD           1,6              
Linkmenas, 75,7 31-185 Aukštaitijos NPD           1,9     20 / 0        
Lūšiai, 390,9 32-91 Aukštaitijos NPD                 200 / 0        
Merkmenys, 43,0 44-39 Sirvėtos RPD           1     10 / 0        
Milašius, 48,7 44-70 Sirvėtos RPD                 10 / 0        
Pakalas, 62,8 43-56             1,6              
Pakasas, 146,8 31-164 Aukštaitijos NPD           3,7       4 / 0      
Parsvėtas, 87,4 32-173       5 / 2         50 / 0        
Rūžas, 219,2 32-195           5                
Šakarvai, 77,1 44-1 Aukštaitijos NPD                 20 / 0 2 / 0      
Šventas, 38,6 43-54             1              
Ukojas, 190,2 31-184 Aukštaitijos NPD           4,8     50 / 0        
Ūsiai, 256,5 43-60 Aukštaitijos NPD           6,4     100 / 0        
Kauno Janušonių tv., 54,9 13050281             1,4              
Kauno marios, 6350,0   Kauno marių RPD             331 / 0   0 / 50.17        
Krivėnų tv., 66,7 13050261             1,7              
Pajiesio tv., 64,8 10050351             1,6              
Pociūnų tv., 44,4 13050280             1,1              
Kaišiadorių Žaslių, 101,0 50-68                   50 / 0        
Kėdainių Mantviliškio tv., 75,4 13050140             1,9              
Kelmės Gauštvinis, 124,3 26-1 Tytuvėnų RPD           3,1              
Karklėnų, 43,5 25-7             1,1              
Klaipėdos Kapstatas, 42,9 12-10             1              
Laukžemių  tv., 35,6 20050032             1              
Kretingos Lazdininkų tv., 113,4 20050064             2,9              
Tūbausių tv., 84,9 20050010             2,1              
Kupiškio Ešerinis, 29,3 19-8             0,7              
Notigalės, 92,9 19-4             2,3           1  
Lazdijų Baltosios Ančios tv., 249,5 10050030   230 /60                        
Dusia, 2334,0 61-12 Metelių RPD               1000/0 300 / 0 0 / 5      
Metelys, 1289,5 61-39 Metelių RPD             0 / 10 1000/0 0 / 2 0 / 5      
Molėtų Alnis, 100,6 43-86 Aukštaitijos NPD       5 / 0         50 / 0        
Alaušai, 262,0 42-7             6,6              
Bebrusai, 367,4 42-71     65             100 / 0        
Ilmėdas, 79,0 43-64 Aukštaitijos NPD           2              
Išnarai, 308,4 43-215 Aukštaitijos NPD           7,7     100 / 0        
Galuonai, 586,5 43-214           14,7 50 / 0     0 / 2      
Galuonis, 297,5 43-41 Aukštaitijos NPD           7,5     50 / 0        
Kertuojai, 545,2 43-173 Aukštaitijos NPD           13,6 100 / 0            
Kiementas, 98,6 42-88                   50 / 0        
Luokesai,  103,6 42-52                   50 / 0        
Stirniai,  855,4 43-71 Aukštaitijos NPD           21     150 / 5 0 / 5      
Baltieji Lakajai, 699,8 43-118 Aukštaitijos NPD           13,7

 

    350 / 0        
Juodieji Lakajai, 387,0 43-174 Aukštaitijos NPD           9,7              
Vadokšnas, 46,3 43-30 Aukštaitijos NPD           1,2              
Želva, 143,2 43-1 Aukštaitijos NPD             50 / 0     2 / 0      
Pagėgių Merguva, 44,8 36-14 Rambyno RPD           1,1              
Sennemunės, 48,3 35-12             1,2              
Senosios Rusnės, 40 35-13             1              
Pakruojo Paežerių tv., 53,9                           2  
Baltausių tv., 79,9 40050020             2              
Žeimelio tv., 88,2                           3  
Panevėžio Ekrano tv., 80,9 13050001             2             4.1 / 0
Juodis, 53,8 28-7             1,4              
Liberiškio tv.,63,0 13050045             1,6              
Stepanionių tv., 59,8 13050062             1,5              
Plungės Beržoras, 48,6 2-8 Žemaitijos NPD             20 / 0            
Ilgis, 113,8 2-13 Žemaitijos NPD             30 / 0            
Platelių, 1181,5 2-5 Žemaitijos NPD           25              
Rotinėnų tv., 35,5 30050283 Žemaitijos NPD                   0 / 1     3/0
Raseinių Sujainių tv., 66,2 16050143             1,7              
Rokiškio Čedasas, 49,9 9-2             1,3              
Jūžintas, 49,3 20-93             1,2              
Obelių, 51,0 20-9                         3  
Salinis, 41,4 20-60             1              
Skaistė, 59,0 9-4             1,5              
  Vazajis, 77,2 20-118             2              
Rokiškio,  Zarasų Sartai, 1336,8 20-76 Sartų RPD   200       24.5              
Skuodo Barstyčių tv., 37,4 20050142             1              
Kalčių, 42,5 2-20             1,1              
Kernų tv., 76,7                 20 / 0            
Skuodo tv., 85,9                 30 / 0            
Šakių Totorviečių tv., 55,2 15050192             1,4              
Voverių tv., 47,8 15050230             1,2              
Šilalės Dievyčio, 28,6 24-2             1              
Požerės, 52,9 24-5             1,3              
Šilutės Krokų Lankos, 787,8 22-2 Nemuno deltos RPD           20              
Ramučių tv., 51,2 17050220             1,3              
Širvintų Gelvanės, 53,0 41-27             1,3              
Gelvės, 33,3 41-20             1              
Spėra, 80,0 50-58             2              
Stavarygalos, 73,9 41-28             1,9              
Švenčionių, Molėtų Asveja, 982,2 43-109 Asvejos RPD                   5 / 0      
Švenčionių Baluošai, 244,9 43-278 Asvejos RPD                 0 / 2        
Kampuolis, 48,3 43-210             1,2              
Kretuonykštis, 65,4 44-27 Aukštaitijos NPD           1,6              
Kretuonas, 861,0 44-25 Aukštaitijos NPD           21 100 / 0            
Labanoras, 56,9 43-90 Aukštaitijos NPD           1              
Lakajas, 69,3 43-227                   30 / 0        
Liedis, 66,5 43-161 Aukštaitijos NPD           1,7         1    
Pailgio, 40,2 52-27             1              
Peršokšnai, 206,7 43-143 Aukštaitijos NPD                 50 / 0        
Šventas, 61,0 44-35             1,7              
Vajuonis, 213,2 44-26 Aukštaitijos NPD           5,3     0 / 1        
Ungurinis, 33,2 52-31             1              
Žeimenys, 436,3 44-2 Aukštaitijos NPD     5 000           0 / 2        
Tauragės Draudenių, 106,5 35-3             2,7              
Tauragės tv., 24,4 16050002             0,6              
Telšių Ilgis, 35,1 13-9             1              
Kliokis, 34,7 13-11 Varnių RPD           1              
Trakų Akmena, 268,7 57-122 Trakų INPD                 80 / 0        
Didžiulis, 65,1 51-80             1,6              
Drabužis, 53,4 57-90 Aukštadvario RPD                   1 / 0      
Luka, 87,7 57-138 Trakų INPD                 10 / 0        
Margis, 121,3 57-59                     1 / 0      
Skaistis, 282,0 57-124 Trakų INPD                 80 / 0        
Spindžius, 106,7 57-92 Aukštadvario RPD                   2 / 0      
Verniejus, 95,9 57-80 Aukštadvario RPD                 20 / 0        
Ukmergės Ilgajis, 57,6 41-2             1,5              
Kertušas, 42,5 41-17             1              
Lėnas, 265,2 29-7             6,6              
Siesikų, 123,1 41-4             3,1              
Šešuolių, 70,9 41-15             1              
Veprių, 33,0 41-16             1              
Utenos, Molėtų Aisetas, 502,1 43-36 Aukštaitijos NPD           12,5       5 / 0      
Utenos Alaušas, 1071,8 31-24                   500 / 0        
Klykių, 47,0 31-126             1,2              
Labė, 34,8 31-139             1              
Lamėstas, 57,9 31-182             1,5              
Dusynas, 64,6 30-26             1,7              
Nemeikščių tv., 82,4 12250102             2,1              
Utenykštis, 83,7 32-64 Aukštaitijos NPD           2,2     30 / 0        
Utenas, 199,6 31-150 Aukštaitijos NPD           5,1     50 / 0        
Utenos tv., 101,0 12250108             2,5              
Tauragnas, 503,7 31-140 Aukštaitijos NPD     10 000     12,6     150 / 0        
Žiezdrelis, 51,5 43-48             1,3              
Varėnos Grūda, 85,0 62-98                   10 / 0        
Glynas, 15,9 62-97                           0/0,8
Lynelis, 22,2 56-70                   10 / 0   1    
Krūminių tv., 53,0                             0/5,3
Nedzingis, 295,7 62-70               0 / 10       2    
Savistas, 61,7 56-64               0 / 5            
Vilkaviškio Paežerių ež., 399,1 53-6             10       5 / 0      
Vilniaus Balsys, 56,0 51-40 Verkių RPD           1,4     20 / 0        
Bildžių, 20,0 51-44                   10 / 0        
Gėla, 25,6 52-57                   10 / 0        
Gulbinas, 35,5 51-39 Verkių RPD           1              
Ilgas, 74,8 52-2                   20 / 0        
Ilgutis, 82,2 58-9                   20 / 0        
Karvys, 58,7 51-14             1,5     20 / 0       3.1/0
Minkelių, 31,2 51-7                   10 / 0       0/1
Musia, 36,4 51-2                   10 / 0       0/2,3
Pikeliškių, 67,2 51-17             1,7              
Riešė, 85,2 51-64             2,1 50 / 0            
Širvys, 85,1 51-3               50 / 0            
Vilnoja, 57,6 51-30                   20 / 0       3/3,5
Zarasų Antalieptės HE tv., 237,7 12250001 Gražutės RPD           6              
Ligajai, 136,0 32-31 Gražutės RPD                   3 / 0      
Luodis, 1287,6 32-42 Gražutės RPD           32              
Šventas, 425,9 32-45 Gražutės RPD                          
Šventosios tv., 42,8 1225002             1,1              
Vencavas, 225,6 20-146                     5 / 0      
Upės                              
Šilutės Nemuno žemupys ir jo intakai   Nemuno deltos RPD             620 / 0 2 830 / 0          
Jonavos,

Kauno

Neries žemupys                   0 / 2          
Iš viso:       230 /60 265 16 250 15 / 2 5 440 1551/45 5830 / 2 4 100/64,17 65 / 30 4 11 13,2/20

2 lentelė

Rajonas, savivaldybė Vandens telkinio pavadinimas Išleistų žuvų rūšys, amžius, kiekis (tūkst. vnt.)
Lašišos* Šlakiai* Margieji

upėtakiai*

Aštriašnipiai eršketai* Kiršliai
Jaunikliai

0p

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Šiųmetukai

0+

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Jaunikliai

0p

Metinukai

1

Dvivasariai

1+

Šiųmetukai

0+

  Nemuno baseinas     5 5   20        
Jurbarko Viešvilė     5 5            
Šilutės Šyša                    
Druskininkų Ratnyčia           5        
Trakų Verknė           15        
  Neries baseinas 21 10 63 15 5 20        
Vilniaus, Trakų, Jonavos Neris   10 5 15 5   5,6 0,203 0,005  
Vilniaus Vilnia 5   10     5        
Vilniaus Žalesa     2              
Vilniaus Kena 3   5              
Vilniaus Vokė 5   10     12        
Vilniaus Dūkšta 3   5              
Trakų Saidė     3              
Elektrėnų Bražuolė     5              
Širvintų Musė 5   6              
Kaišiadorių Laukysta     5              
Jonavos Lomena     5              
Vilniaus Bezdonė     2     3        
  Šventosios baseinas 14 10 50 20 3,3          
Ukmergės, Anykščių, Jonavos Šventoji 3 10 10 10 3,3   1,35 0,178 0,005 1,5
Ukmergės Plaštaka 0,5   5              
Ukmergės Širvinta 3   10              
Molėtų, Anykščių Virinta 3   10 10            
Molėtų Grabuosta     5              
Ukmergės Siesartis 4,5                  
Anykščių Pelyša     5              
Anykščių Nevėža     5              
  Žeimenos baseinas     25     20        
Švenčionių Žeimena                   2
Švenčionių Lakaja     5     5       0,5
Švenčionių Mera     10     10       1
Švenčionių Peršokšna     5     5        
Vilniaus Jusinė     5              
  Merkio baseinas     8     47        
Varėnos Merkys     5     17        
Varėnos Amarnia     3              
Varėnos Spengla           5        
Varėnos Šalčia           5        
Varėnos Ūla           10        
Varėnos Grūda           10        
  Dubysos baseinas 5   8              
Raseinių Dubysa 5   5              
Kelmės Kražantė     3              
  Minijos baseinas 5 5 10     7        
Plungės, Rietavo, Kretingos Minija 5 5                
Šilutės Tenenys     7     7        
Šilutės Šiušis     3              
  Jūros baseinas   5 23 7,5            
Tauragės,Šilalės,Jurbarko Jūra   5 5 3            
Tauragės Šunija     2              
Tauragės Ančia     2              
Jurbarko Upyna     2              
Šilalės Akmena     4 2,5            
Tauragės Šešuvis     5 2            
Tauragės Agluona     3              
  Bartuvos baseinas           20        
Skuodo Bartuva           20        
Skuodo Luoba           5        
Skuodo Šata           5        
  Šventosios paj. baseinas     8   3          
Kretingos Šventoji     5   3          
Kretingos Darba     3              
  Ventos baseinas     15     10        
Mažeikių Viešėtė     5              
Mažeikių Lūšis (Lūšė)     5              
Mažeikių Šerkšnė     5              
Telšių Virvyčia           10        
Iš viso: 45 30 215 47,5 11,3 144 6,95 0,381 0,01 5

 

_______________________________