Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įveisimo plano įvykdymo suvestinė 2011 m.

 

Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,

2011 metų plano vykdymo suvestinė lentelė

1 lentelė

 

Rajonas,

savivaldybė

Telkinio

pavadi-

nimas,

plotas, ha

Inven-torinis

Nr.

Saugomos

teritorijos pavadini-mas

Įveistų arba perkeltų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt.
Višt.

sykai

0p / 0+

Plat.

sykai

0p

Seliavos

0

 

Plač. vėžiai

0p/0+

Siaur. vėžiai

įv.

Unguriai

0p

 

Starkiai

0p/0+

Vėgėlės

0p / 0+

Lydekos

0p/0+/1

Šamai

0p/0+

Lynai

1+/ įv.

Paprastieji

karosai

0+

Karpiai

1/1+/2/3/3,4,5/7,8

Ežerai, tvenkiniai                              
Alytaus Atesys, 109,2 55-33                       0 / 6   0/4//1/0/0/0
  Daugai, 910,8 56-63   120 / 0             100/ 5   0 /5      
  Giluitis, 234,5 55-12                       0 / 10    
  Kavalys, 140,4 55-30               0 /50           0/2,4/3/0/0/0
  Neveiglas, 61,0 56-55                       0 / 8    
  Angininkų, 47,0 55-32                   50 / 0/ 0        
  Obelija, 573,4 61-40 Metelių RP               100/ 5 150 / 0/ 0        
  Tolokių, 11,6 55-43                         0/0/2/0/0/0
Anykščių r. Smulkis, 43,8 30-42                           0/2,2/0/0/0/0
Druskininkų Druskonis, 7,0 61-189                         2  
  Aviris, 137,3 61-176 Veisiejų RP     1000           50/ 0 /0        
Elektrėnų Elektrėnų marios, 1289,6                   600/ 0         11/ 0/ 0/ 0/0 /0
  Vievis, 294,5 50-82                 200/ 0 0/ 3 / 0        
Ignalinos r. Almajas, 104,5 31-168 Aukštaitijos NP                   6/ 0      
  Alksnaitis, 84,4 31-186 Aukštaitijos NP           3              
  Asalnai, 263,5 32-90 Aukštaitijos NP                   20/ 0      
  Asalnykštis, 59,8 32-89 Aukštaitijos NP           2              
  Baluošas, 425,9 32-79 Aukštaitijos NP                 100 / 0 / 0        
  Dringykštis, 37,0 32-100 Aukštaitijos NP                          
  Drūkšiai, 3816,0 33-7 Gražutės RP               300/ 0   28/0      
  Erzvėtas, 206,2 45-2               0/10   100 / 0 /0        
  Merkmenys, 43,0 44-39 SirvėtosRP           2              
  Milašius, 48,7 44-70                            
  Linkmenas, 75,7 31-185 Aukštaitijos NP           2     100 / 0 / 0        
  Kiaunas, 64,7 43-55             2              
  Lūšiai, 390,9 32-91 Aukštaitijos NP                 200 / 0 / 0        
  Pakasas, 146,8 31-164 Aukštaitijos NP                   8/0      
  Parsvėtas, 87,4 32-173                     0 / 4    
  Prūtas, 266,1 33-13           1,703                
  Rūžas, 219,2 32-195           3,246                
  Šakarvai, 77,1 44-1 Aukštaitijos NP                   4/0      
  Ūkojas, 190,2 31-184 Aukštaitijos NP               0/1          
  Ūsiai, 256,5 43-60             7     100 / 0 / 0        
  Žiezdras, 61,0 43-58             2              
Kauno Kauno marios, 6350,0   Kauno marių RP             335 / 0 300/ 0 0/ 55,8/ 0        
Kaišiadorių Žaslių, 101,0 50-68                       0 / 3    
Kelmės Bridvaišis, 45,8 26-5 Tytuvėnų RP   110                      
Klaipėdos Kalotės, 50,6 11-2 Pajūrio RP                     2 / 0    
  Kapstatas, 42,9 12-10                       1 / 0    
Kupiškio r. Puožas 23,4 19-13                         1  
Lazdijų Metelys, 1289,5 61-39 Metelių RP             0/36     0/11 5/ 0    
  Dusia, 2334,0 61-12 Metelių RP 0/60   2000             0/11      
  Galadusys, 160,6 60-15                   0 / 0/ 1        
Mažeikių Žibikų tv., 12,8                           1  
Molėtų Alnis, 100,6 43-86 Aukštaitijos NP                 0/ 3/ 0        
  Bebrusai,  367,4 42-71                   0/ 3/ 0        
  Išnarai,  308,4 43-215 Aukštaitijos NP           8     0/3 / 0        
  Galuonai,  586,5 43-214           15       0/10      
  Galuonis,  297,5 43-41 Aukštaitijos NP           8     0/ 3 / 0        
  Kertuojai,  545,2 43-173 Aukštaitijos NP             0/ 30            
  Kiementas,  98,6 42-88                   50 / 0 / 0   0 / 3    
  Luokesai,  103,6 42-52                   50/ 0 / 0        
  Stirniai,  855,4 43-71 Aukštaitijos NP     1000     18     200 / 0 / 0 18 / 0      
  Baltieji Lakajai,  699,8 43-118 Aukštaitijos NP           15     0/ 3 / 0        
  Želva, 143,2 43-1               0/ 60       0 / 4    
Pagėgių sav. Merguva, 44,8 36-14                   0 / 1 / 0        
Pakruojo Paežerių tv., 53,9                           1  
  Žeimelio tv., 88,2                           3  
Panevėžio r. Ekrano tv., 80,9                             0/0/0/0/0,635/0
Plungės r. Beržoras, 48,6 2-8 Žemaitijos NP             20 / 0            
  Ilgis, 113,8 2-13 Žemaitijos NP             30 / 0            
  Plateliai,  1181,5 2-5 Žemaitijos NP                 300 / 0/ 0        
Rokiškio r. Obelių,  51,0 20-9                       0 / 2 2  
Rokiškio,

Zarasų r.

Sartai,  1336,8 20-76 Sartų RP                 200 / 0 / 0        
Skuodo r. Kernų tv., 76,7                 20 / 0            
  Skuodo tv., 85,9                 20 / 0            
Šilutės r. Kuršių marios, 22-2 Nemuno deltos RP             810 / 0            
Švenčionių, Molėtų r. Asveja, 982,2 43-109 Asvejos RP               600/ 0          
Švenčionių r. Kretuonas, 861,0 44-25 Aukštaitijos NP           24              
  Baluošai, 248,6 43-278 Asvejos RP   100 4000           200/ 0 / 0        
  Lakajas, 69,3 43-227             2              
  Liedis, 66,5 43-161             2         0 / 2    
  Vajuonis,  227,3 44-26                     8/0      
  Peršokšnai, 206,7 43-143 Aukštaitijos NP                 0/ 1 / 0        
  Žeimenys, 436,3 44-2 Aukštaitijos NP     4000                    
Trakų  r. Luka, 87,7 57-138 Trakų INP                 0/ 1/ 0        
  Akmena, 268,7 57-122 Trakų INP                 0/ 2 / 0        
  Skaistis, 282,0 57-124 Trakų INP                 100/ 0 / 0        
  Drabužis, 53,4 57-90 Aukštadvario RP               200/ 0   1/0      
  Margis, 121,3 57-59                   100 / 0 / 0        
  Spengla, 39,5 57-166                   50/ 0/ 0        
  Spindžius, 106,0 57-92 Aukštadvario RP                   2/0      
  Verniejus, 95,9 57-80 Aukštadvario RP                 0/ 1 / 0        
Utenos, Molėtų r. Aisetas,  502,1 43-36 Aukštaitijos NP     4000     14       8/ 0      
Utenos r. Alaušas, 1073,4 31-24                 300/0 200 / 0 / 0        
  Kemešys, 54,6 31-161 Aukštaitijos NP           2         0 / 2    
  Utenykštis, 86,4 32-64 Aukštaitijos NP           3     50 / 0 / 0        
  Tauragnas, 503,7 31-140 Aukštaitijos NP 130/ 0   3500     14     100/ 0 / 0        
Varėnos Savistas, 61,7 56-64               0 / 15       0 / 3    
  Grūda, 85,0 62-98                   50/ 0/ 0        
  Lynelis, 22,2 56-70                       0 / 2    
  Krūminių tv., 53,0                             0/0/3/0/0/0
  Nedzingis, 295,7 62-70                       0 / 2    
Vilkaviškio Paežerių ež., 399,1 53-6                     13/0 0 / 5    
Vilniaus r. Balsys, 56,0 51-40     10       2              
  Ilgas, 74,8 52-2                   50 / 0/ 0        
  Ilgutis, 82,2 58-9                   50/ 0/ 0        
  Karvys, 58,7 51-14     10 500     2             0/0/0/0/0/0,128
  Minkelių, 31,2 51-7                       0/ 2    
  Musia, 36,4 51-2             0/ 30            
  Riešė, 85,2 51-64             3     50 / 0        
  Širvys, 85,1 51-3               0/ 30            
  Vilnoja, 57,6 51-30                   100/ 0 / 0       0/0/0/0,898/0/0
  Bildžių, 20,0 51-44                   50 / 0/ 0        
  Gėla, 25,6 52-57                   50 / 0/ 0        
Zarasų r. Vencavas, 225,6 20-146     85                      
  Šventas, 425,9 32-45 Gražutės RP                 200 / 0/ 0        
  Ligajai, 136 32-31                     4/0      
Upės                              
Biržų Tatula           5/0                  
  Apaščia           5/0                  
Šilalės Lokysta           0/3                  
Iš viso:       250/60 315 20000 10/3 4,949 152 1235/261 2700/11 3050/79,8/1 120/37 8/58 10 11 / 8,6 / 9 /0,898 / 0,635 / 0,128

Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,

2011 metų Plano vykdymo suvestinė lentelė

2 lentelė

 

Rajonas, savivaldybė Vandens telkinio pavadinimas Išleidžiamų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.)
Lašišos* Šlakiai* Margieji upėtakiai* Aštriašnipis eršketas

 

Jaunikliai

0p

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Šiųmetukai

0+

Jaunikliai

0p

Šiųmetukai

0+ 

Dvivasariai

1+

  Nemuno baseinas     10,5   7    
Jurbarko r. Viešvilė     5        
Šilutės r. Šyša     5,5        
Druskininkų r. Ratnyčia         2    
Trakų r. Verknė         5    
  Neries baseinas 33 9,7 84 20 8    
Vilniaus m., r.

Trakų, Jonavos r.

Neris 10 9,7 23 20   3,1 0,015
Vilniaus r. Vilnia 7   11        
Vilniaus r. Kena 3   5        
Vilniaus m. Vokė 5   10   5    
Vilniaus r. Dūkšta 3   5        
Trakų r. Saidė     3        
Elektrėnų sav. Bražuolė     5        
Širvintų r. Musė 5   10        
Kaišiadorių r. Laukysta     5        
Jonavos r. Lomena     5   3    
Vilniaus r. Bezdonė     2        
  Šventosios baseinas 27 10 55 16,4      
Ukmergės, Anykščių, Jonavos r. Šventoji 10 10 10 16,4   1,54 0,015
Ukmergės r. Plaštaka     5        
Ukmergės r. Širvinta 6   5        
Molėtų, Anykščių r. Virinta 5   10        
Molėtų r. Grabuosta     3        
Ukmergės r. Siesartis 6            
Ukmergės r. Šešuola     15        
Anykščių r. Pelyša     5        
Anykščių r. Nevėža     2        
  Žeimenos baseinas     25   10    
Švenčionių r. Lakaja     5   5    
Švenčionių r. Mera     8   5    
Švenčionių r. Peršokšna     7        
Vilniaus r. Jusine     5        
  Merkio baseinas     13   38    
Varėnos r. Merkys     10   11,5    
Varėnos r. Amarnia     3        
Varėnos r. Spengla         5    
Varėnos r. Šalčia         10    
Varėnos r. Ūla         6,5    
Varėnos r. Grūda         5    
  Dubysos baseinas 7   10 10      
Raseinių r. Dubysa 5   5 10      
Raseinių r. Tvarkantė     2        
Raseinių r. Dratvinys     3        
Raseinių r. Lapišė 2            
  Minijos baseinas 28   26        
Plungės, Telšių r. Minija 18   10        
Plungės r. Veiviržas     5        
Klaipėdos r. Žvelsa 10            
Šilutės r. Šiušis     6        
Kretingos r. Alantas     5        
  Jūros baseinas 18,5 10 27 15,6      
Tauragės r. Jūra 10   5 15,6      
Tauragės r. Šunija   3 5        
Tauragės r. Irtuona     5        
Jurbarko r. Upyna     2        
Šilalės r. Akmena     2        
Tauragės r. Ežeruona   2          
Tauragės r. Šešuvis 8,5 5 5        
Tauragės r. Agluona     3        
  Bartuvos baseinas     10   10    
Skuodo r. Bartuva         4    
Skuodo r. Luoba     5   3    
Skuodo r. Šata     5   3    
  Ventos baseinas     5   10    
Telšių r. Virvyčia         10    
Mažeikių r. Šerkšnė     5        
Iš viso:   113,5 29,7 265,5 62 83 4,64 0,03

Sutartiniai žymėjimai:

 

 

0 – lervutės;

0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo);

0+ – šiųmetukai;

1 – metinukai;

1+ – dvivasariai;

2 – dvimečiai;

2+ – trivasariai;

3 – trimečiai;

įv. – įvairiaamžiai (2-3 metų ir vyresni).

 

 

 

________________________