Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2014 M. Įveisimo Planas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2014 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. 3D-150

Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,

2014 metų planas

1 lentelė

Eil. Nr. Rajonas,

savivaldybė

Telkinio

pavadinimas,

plotas, ha

Inven-torinis

Nr.

kodas

Direkcijos,

kuriai priskirta saugoma teritorija,  pavadinimas

Įveisiamų arba perkeliamų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt.
Vištyčio

sykai

0p / 0+

Platelių

sykai

0p

Seliavos

0

Plačia-

žnypliai

vėžiai

0p

Ungu-riai

0p

Sterkai

0p/0+

Vėgė-lės

0p

Lydekos

0p/0+

Šamai

0p/0+

Lynai

1/1+/2

Papras-tieji

karosai

0+

Kar-piai

1

  Ežerai, tvenkiniai                            
1. Alytaus Daugų (Didžiulis), 910,8 56-63   0/50             150/0        
2. Giluitis, 234,5 55-12                 25/0        
3. Kavalys, 140,4 55-30                 15/0        
4. Neveiglas, 61,0 56-55                 10/0        
5. Obelija, 573,4 61-40 Metelių RPD           30/5   100/0 0/10      
6. Anykščių Smulkio, 43,5 30-45                     0/0/3    
7. Mūšėjus, 90,7 30-41           2     0/5 3/0      
8. Druskininkų Aviris, 137,3 61-176 Veisiejų RPD               30/0        
9. Elektrėnų Ilgės, 154,2 58-2                 30/0        
10. Vievis, 294,5 50-82       3000   7     60/0        
11. Ignalinos Almajas, 104,6 31-168           3              
12. Asalnai, 263,5 32-90 Aukštaitijos NPD               50/0 10/0      
13. Asalnykštis, 66,8 32-89 Aukštaitijos NPD         2              
14. Erzvėtas, 206,2 45-2                 50/0        
15. Kiaunas, 64,7 43-55 Aukštaitijos NPD         2              
16. Linkmenas, 75,7 31-185 Aukštaitijos NPD         2 10/0   20/0        
17. Lūšiai, 390,9 32-91 Aukštaitijos NPD         10     80/0        
18. Pakalas, 62,8 43-56           2              
19. Pakasas, 146,8 31-164 Aukštaitijos NPD         4       4/0 0/1/0    
20. Šakarvai, 77,1 44-1 Aukštaitijos NPD         2              
21. Ūkojas, 190,2 31-184 Aukštaitijos NPD         5       2/0      
22. Ūsiai, 256,5 43-60 Aukštaitijos NPD         7     50/0        
23. Kauno Kauno marios, 6350,0   Kauno marių RPD           330/0   300/48        
24. Kaišiadorių Žaslių, 101 50-68           3     0/2        
25. Kelmės Gauštvinis, 124,3 26-1 Tytuvėnų RPD         3,1              
26. Kupiškio Notigalės, 92,9 19-4           2,3              
27. Lazdijų Dusia, 2334,0 61-12 Metelių RPD 600/0             600/0        
28. Metelys, 1289,5 61-39 Metelių RPD           75/0   500/0        
29. Molėtų Alnis, 100,6 43-86 Aukštaitijos NPD               0/5        
30. Galuonai, 586,5 43-214           15              
31. Galuonis, 297,5 43-41 Aukštaitijos NPD         6     60/0 10/0      
32. Išnarai, 308,4 43-215 Aukštaitijos NPD         7     60/0        
33. Kertuojai, 545,2 43-173 Aukštaitijos NPD         14              
34. Plungės Beržoras, 48,6 2-8                 10/0        
35. Ilgis, 113,8 2-13                 20/0        
36. Žlibinų tv., 6,0 17050031                 0,6/0   0,3/0/0,3   0,6
37. Prienų Šilavoto tv., 12,8 10050350                   0,15/0      
38. Rokiškio Rašai, 188,5 20-95           4              
39. Vazajis, 77,7 20-118           2              
40. Rokiškio,  Zarasų Sartai, 1336,8 20-76 Sartų RPD         33              
41. Šalčininkų Papis, 187,0 58-16                     2/0/0 4  
42. Širvintų Gelvanės, 53,0 41-27           1              
43. Šilutės Krokų Lanka, 787,8 22-2 Nemuno deltos RPD         20              
44. Švenčionių Baluošas, 244,9 43-278 Asvejos RPD               25/0        
45. Baltelis, 4,4 43-182 Asvejos RPD         0,1              
46. Jagomantas,  14,9 43-279 Aukštaitijos NPD         0,4              
47. Kretuonas, 861,0 44-25 Aukštaitijos NPD         22     150/0        
48. Kretuonykštis, 65,4 44-27 Aukštaitijos NPD         2              
49. Lakajas, 69,3 43-227           1,7              
50. Liedis, 66,5 43-161           2              
51. Peršokšnai, 206,7 43-143 Labanoro RPD     2000           10/0      
52. Žeimenys, 436,3 44-2 Aukštaitijos NPD         11     90/0 30/0      
53. Tauragės Draudenių, 106,5 35-3           2              
54. Trakų Antakmenių, 84,2 57-34 Aukštadvario RPD           10/0     1/0      
55. Galvė, 361,1 57-123 Trakų INDP               70/0        
56. Luka, 87,7 57-138 Trakų INDP               20/0        
57. Margis, 121,3 57-59                   3/0      
58. Spindžius, 106,7 57-92 Aukštadvario RPD                 3/0      
59. Totoriškių, 76,0 57-127 Trakų INDP           10/0            
60. Verniejus, 95,9 57-80 Aukštadvario RPD               20/0        
61. Utenos, Molėtų Aisetas, 502,1 43-36 Aukštaitijos NPD     2000   14              
62. Utenos Tauragnas, 503,7 31-140 Aukštaitijos NPD     3000   12              
63. Utenas, 199,6 31-150 Aukštaitijos NPD         5 30/0   40/0        
64. Utenykštis, 83,7 32-64 Aukštaitijos NPD               20/0        
65. Vilkaviškio Paežerių, 399,1 53-6           10              
66. Vilniaus Balsys, 56,0 51-40 Verkių RPD         0,8     10/0        
67. Bevardis, 2,8   Verkių RP         0,1              
68. Ilgas, 74,8 52-2                 15/0        
69. Ilgutis, 82,2 58-9                 20/0        
70. Minkelių, 31,2 51-7                 10/0 1/0   1  
71. Riešė, 85,2 51-64           2 10/0   20/0     3  
72. Širvys, 85,1 51-3             10/0   20/0        
73. Vilnoja, 57,6 51-30           1,5     10/0        
74. Zarasų Antalieptės marios, 1572,3   Gražutės RPD   270                    
75. Asavas, 198,7 32-22 Gražutės RPD         5              
76. Ligajai, 136 32-31 Gražutės RPD         4 15/0            
77. Luodis, 1287,6 32-42 Gražutės RPD         32 450/0            
78. Sartai, 1204,3 20-76 Sartų RPD           450/0            
79. Suvieko, 106,8 21-2         2                
80. Šventas, 425,9 32-45 Gražutės RPD         11              
81. Vencavas, 225,6 20-146     30           30/0 10/0      
82. Zaduojys, 137,2 20-78           3              
83. Zelionkos, 38,7 20-3         2                
  Upės                            
84. Šilutės Nemuno žemupys ir jo intakai   Nemuno deltos RPD             1500 300/0        
85. Biržų Apaščia           3                
  Iš viso:       600/50 300 10000 7 300 1430/5 1500 3100,6/60 90,15/10 2,3/1/3,3 10 0,6

2 lentelė

  Rajonas, savivaldybė Vandens telkinio

pavadinimas

Įveisiamų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.)
Eil.

Nr.

Lašišos Šlakiai Margieji upėtakiai Kiršliai Aštriašnipiai eršketai
  Jaunikliai

0p

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Šiųmetukai

0+

Šiųmetukai

0+

Metinukai

1

    Nemuno baseinas     6   17      
1. Jurbarko Viešvilė     3          
2. Šilutės Šyša     3          
3. Druskininkų Ratnyčia         4      
4. Trakų Verknė         13      
    Neries baseinas 102 5 30 10 15   5 0,8
5. Vilniaus, Trakų, Elektrėnų,

Kaišiadorių, Širvintų, Jonavos

Neris 60 5   10     5 0,8
6. Vilniaus Vilnia 10   5          
7. Vilniaus Žalesa     2          
8. Vilniaus Kena 6   2          
9. Vilniaus Vokė 10   3   5      
10. Vilniaus Dūkšta 6   3   2      
11. Trakų Saidė     2          
12. Elektrėnų Bražuolė     2          
13. Širvintų Musė 10   5   5      
14. Kaišiadorių Laukysta     2          
15. Jonavos Lomena     4          
16. Vilniaus Bezdonė         3      
    Šventosios baseinas 45 5 25 5 18 1,5 3 0,4
17. Ukmergės, Anykščių, Jonavos, Zarasų Šventoji 25 5 10 5 11* 1,5 3 0,4
18. Ukmergės Plaštaka     2   2      
19. Ukmergės Širvinta 5   3          
20. Molėtų, Anykščių Virinta 5   5   5      
21. Molėtų Grabuosta     2          
22. Ukmergės Siesartis 10   3          
23. Anykščių Nevėža                
    Žeimenos baseinas     20   21 3,5    
24. Švenčionių Žeimena           2    
25. Švenčionių Lakaja     2,5   5      
26. Švenčionių Mera     10   10 1    
27. Švenčionių Peršokšna     5   5 0,5    
28. Švenčionių Saria         1      
29. Vilniaus Jusinė     2,5          
    Merkio baseinas         69      
30. Varėnos Merkys         22*      
31. Varėnos Amarnia         3      
32. Varėnos Derežna         5      
33. Varėnos Spengla         5      
34. Varėnos Šalčia         10      
35. Varėnos Ūla         10      
36. Varėnos Grūda         7      
37. Varėnos Verseka         7      
    Dubysos baseinas 20 5 10          
38. Raseinių , Kelmės Dubysa 20 5 7          
39. Kelmės Kražantė     3          
    Minijos baseinas 23   3 2,5 5      
40. Plungės, Rietavo, Kretingos Minija 23     2,5        
41. Šilutės Tenenys         5      
42. Šilutės Šiušis     3          
    Jūros baseinas 15   32 5 5      
43. Tauragės, Šilalės Jūra 15 4 5 5 5      
44. Tauragės Šunija     2          
45. Tauragės Ančia     3          
46. Raseinių, Jurbarko, Tauragės Šaltuona     2          
47. Raseinių, Jurbarko Bebirva     2          
48. Tauragės, Šilalės Akmena     5          
49. Tauragės Šešuvis     10          
50. Tauragės Agluona     3          
    Bartuvos baseinas         10      
51. Skuodo Bartuva         2,5      
52. Skuodo Luoba         5      
53. Skuodo Šata         2,5      
    Šventosios paj. baseinas     10 2,5        
54. Kretingos Šventoji     7 2,5        
55. Kretingos Darba     3          
56.   Ventos baseinas     9   10      
  Mažeikių Viešėtė     2          
57. Mažeikių Lūšis (Lūšė)     2          
58. Mažeikių Šerkšnė     5          
59. Telšių Virvyčia         10      
  Iš viso: 205 19 145 25 170 5 8 1,2