Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2012 M. Įveisimo Panas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2012 m.  Kovo 15 d.

įsakymu Nr. 3D-165

 

 

Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,

2012 metų planas

1 lentelė

Rajonas,

savivaldybė

Telkinio

pavadinimas,

plotas, ha

Inven-torinis

Nr.

kodas

Direkcijos, kuriai priskirta saugoma

teritorija,

pavadinimas

Įveisiamų arba perkeliamų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt.
Višt.

sykai

0p / 0+

Plat.

sykai

0p

Seliavos

0

Plačiažnyp-liai vėžiai

0p

Unguriai

stikliniai  arba (0p)

Starkiai

0p/0+

Vėgėlės

0p / 0+

Lydekos

0p/0+

Šamai

0p/0+

Lynai

1+

Paprastieji

karosai

0+

Karpiai

1/1+

Ežerai, tvenkiniai                            
Akmenės Kivylių tv., 82,8 30050271           7 (2)              
Klykolių tv., 41,6 30050270           3 (1)              
Alytaus Angininkų, 47,0 55-32             0 / 5            
Daugų, 910,8 56-63                 0 / 2 5 / 0      
Giluitis, 234,5 55-12       1 100         100 / 0        
Neveiglas, 61,0 56-55                 20 / 0        
Obelija, 573,4 61-40 Metelių RPD           0 / 15     5 / 0      
Tolokių, 11,6 55-43                       0/0,6
Anykščių Mūšėjus, 90,7 30-41                 30 / 0        
Pienionių tv., 69,5 1305005           5 (1,7)              
Rubikių, 939,7 30-30 Anykščių RPD         75 (23)              
Smulkis, 43,5 30-42           4 (1,1)       2 / 0     0/2,1
Biržų Papilio tv., 86,4 42050060           7  (2)              
Druskininkų Druskonis, 7,5 61-189                       2  
Aviris, 137,3 61-176 Veisiejų RPD               50 / 0        
Elektrėnų Elektrėnų marios, 1289,6                   220 / 0 5 / 0      
Šiemetis, 49,8 50-105           4 (1,2)              
Vievis, 294,5 50-82                 50 / 0        
Ignalinos Asalnai, 263,5 32-90 Aukštaitijos NPD                 5 / 0      
Asalnykštis, 59,8 32-89 Aukštaitijos NPD         5 (1,5)              
Alksnaitis, 84,4 31-186 Aukštaitijos NPD         7 (2,1)              
Almajas, 104,5 31-168 Aukštaitijos NPD                 3 / 0      
Asėkas, 47,1 32-86 Aukštaitijos NPD         4 (1,2)              
Baluošas, 425,9 32-79 Aukštaitijos NPD               200 / 0        
Dringykštis, 37,0 32-100 Aukštaitijos NPD               10 / 0        
Drūkšiai, 3622,2 33-7                 570 / 0 5 / 0      
Erzvėtas, 206,2 45-2             100 / 0            
Joskutis, 38,5 32-80 Aukštaitijos NPD         3 (1)             0/2,4
Kiaunas, 64,7 43-55 Aukštaitijos NPD         5 (1,6)              
Linkmenas, 75,7 31-185 Aukštaitijos NPD         6 (1,9)     20 / 0        
Lūšiai, 390,9 32-91 Aukštaitijos NPD               200 / 0        
Merkmenys, 43,0 44-39 Sirvėtos RPD         (1)     10 / 0        
Milašius, 48,7 44-70 Sirvėtos RPD               10 / 0        
Pakalas, 62,8 43-56           5 (1,6)              
Pakasas, 146,8 31-164 Aukštaitijos NPD         12 (3,7)       4 / 0      
Parsvėtas, 87,4 32-173       5       50 / 0        
Šakarvai, 77,1 44-1 Aukštaitijos NPD               20 / 0 2 / 0      
Šventas, 38,6 43-54           3 (1)              
Ukojas, 190,2 31-184 Aukštaitijos NPD         15 (4,8)     50 / 0        
Ūsiai, 256,5 43-60 Aukštaitijos NPD         21 (6,4)     100 / 0        
Kauno Janušonių tv., 54,9 13050281           4 (1,4)              
Kauno marios, 6350,0   Kauno marių RPD           330 / 0   0 / 50        
Krivėnų tv., 66,7 13050261           5 (1,7)              
Pajiesio tv., 64,8 10050351           5 (1,6)              
Pociūnų tv., 44,4 13050280           3 (1,1)              
Kaišiadorių Žaslių, 101,0 50-68                 50 / 0        
Kėdainių Mantviliškio tv., 75,4 13050140           6 (1,9)              
Kelmės Gauštvinis, 124,3 26-1 Tytuvėnų RPD         10 (3,1)              
Karklėnų, 43,5 25-7           4 (1,1)              
Klaipėdos Kapstatas, 42,9 12-10           4 (1)              
Laukžemių  tv., 35,6 20050032           3  (1)              
Kretingos Lazdininkų tv., 113,4 20050064           9 (2,9)              
Tūbausių tv., 84,9 20050010           7 (2,1)              
Kupiškio Ešerinis, 29,3 19-8           2 (0,7)              
Notigalės, 92,9 19-4           7 (2,3)           1  
Lazdijų Baltosios Ančios tv., 249,5 10050030   200/50                      
Dusia, 2334,0 61-12 Metelių RPD               300 / 0 0 / 5      
Metelys, 1289,5 61-39 Metelių RPD           0 / 10   0 / 2 0 / 5      
Molėtų Alnis, 100,6 43-86 Aukštaitijos NPD               50 / 0        
Alaušai, 262,0 42-7           10 (6,6)              
Bebrusai, 367,4 42-71     65           100 / 0        
Ilmėdas, 79,0 43-64 Aukštaitijos NPD         6 (2)              
Išnarai, 308,4 43-215 Aukštaitijos NPD         25 (7,7)     100 / 0        
Galuonai, 586,5 43-214         47 (14,7) 50 / 0     0 / 2      
Galuonis, 297,5 43-41 Aukštaitijos NPD         24 (7,5)     50 / 0        
Kertuojai, 545,2 43-173 Aukštaitijos NPD         44 (13,6) 100 / 0            
Kiementas, 98,6 42-88                 50 / 0        
Luokesai,  103,6 42-52                 50 / 0        
Paštys, 38,9 43-69 Aukštaitijos NPD         3 (1)              
Stirniai,  855,4 43-71 Aukštaitijos NPD         69 (21)     150 / 5 0 / 5      
Baltieji Lakajai, 699,8 43-118 Aukštaitijos NPD         56 (13,7)

(3)*

    350 / 0        
Juodieji Lakajai, 387,0 43-174 Aukštaitijos NPD         31 (9,7)              
Vadokšnas, 46,3 43-30 Aukštaitijos NPD         4 (1,2)              
Želva, 143,2 43-1 Aukštaitijos NPD           50 / 0     2 / 0      
Pagėgių Merguva, 44,8 36-14 Rambyno RPD         4 (1,1)              
Sennemunės, 48,3 35-12           4 (1,2)              
Senosios Rusnės, 40 35-13           3 (1)              
Pakruojo Paežerių tv., 53,9                         2  
Baltausių tv., 79,9 40050020           6 (2)              
Žeimelio tv., 88,2                         3  
Panevėžio Ekrano tv., 80,9 13050001           6 (2)             4/0
Juodis, 53,8 28-7           4 (1,4)              
Liberiškio tv.,63,0 13050045           5 (1,6)              
Stepanionių tv., 59,8 13050062           5 (1,5)              
Plungės Beržoras, 48,6 2-8 Žemaitijos NPD           20 / 0            
Ilgis, 113,8 2-13 Žemaitijos NPD           30 / 0            
Platelių, 1181,5 2-5 Žemaitijos NPD         91(25)              
Rotinėnų tv., 35,5 30050283 Žemaitijos NPD                       3/0
Raseinių Sujainių tv., 66,2 16050143           5 (1,7)              
Rokiškio Čedasas, 49,9 9-2           4 (1,3)              
Jūžintas, 49,3 20-93           4 (1,2)              
Obelių, 51,0 20-9                       3  
Salinis, 41,4 20-60           3 (1)              
Skaistė, 59,0 9-4           5 (1,5)              
  Vazajis, 77,2 20-118           6(2)              
Rokiškio,  Zarasų Sartai, 1336,8 20-76 Sartų RPD   200     107 (33)              
Skuodo Barstyčių tv., 37,4 20050142           3 (1)              
Kalčių, 42,5 2-20           3 (1,1)              
Kernų tv., 76,7               20 / 0            
Skuodo tv., 85,9               30 / 0            
Šakių Totorviečių tv., 55,2 15050192           4 (1,4)              
Voverių tv., 47,8 15050230           4 (1,2)              
Šilalės Dievyčio, 28,6 24-2           3 (1)              
Požerės, 52,9 24-5           4 (1,3)              
Šilutės Krokų Lankos, 787,8 22-2 Nemuno deltos RPD         63 (20)              
Ramučių tv., 51,2 17050220           4 (1,3)              
Širvintų Gelvanės, 53,0 41-27           4 (1,3)              
Gelvės, 33,3 41-20           3  (1)              
Spėra, 80,0 50-58           6 (2)              
Stavarygalos, 73,9 41-28           6 (1,9)              
Švenčionių, Molėtų Asveja, 982,2 43-109 Asvejos RPD                 5 / 0      
Švenčionių Baluošai, 244,9 43-278 Asvejos RPD               0 / 2        
Kampuolis, 48,3 43-210           4 (1,2)              
Kretuonykštis, 65,4 44-27 Aukštaitijos NPD         5 (1,6)              
Kretuonas, 861,0 44-25 Aukštaitijos NPD         69 (21) 100 / 0            
Labanoras, 56,9 43-90 Aukštaitijos NPD         3 (1)              
Lakajas, 69,3 43-227                 30 / 0        
Liedis, 66,5 43-161 Aukštaitijos NPD         5 (1,7)         1    
Pailgio, 40,2 52-27           3 (1)              
Peršokšnai, 206,7 43-143 Aukštaitijos NPD               50 / 0        
Šventas, 61,0 44-35           5 (1,7)              
Vajuonis, 213,2 44-26 Aukštaitijos NPD         17 (5,3)     0 / 1        
Ungurinis, 33,2 52-31           3 (1)              
Žeimenys, 436,3 44-2 Aukštaitijos NPD     5 000         0 / 2        
Tauragės Draudenių, 106,5 35-3           9 (2,7)              
Tauragės tv., 24,4 16050002           2  (0,6)              
Telšių Ilgis, 35,1 13-9           3 (1)              
Kliokis, 34,7 13-11 Varnių RPD         3 (1)              
Trakų Akmena, 268,7 57-122 Trakų INPD               80 / 0        
Didžiulis, 65,1 51-80           5 (1,6)              
Drabužis, 53,4 57-90 Aukštadvario RPD                 1 / 0      
Luka, 87,7 57-138 Trakų INPD               10 / 0        
Margis, 121,3 57-59                   1 / 0      
Skaistis, 282,0 57-124 Trakų INPD               80 / 0        
Spindžius, 106,7 57-92 Aukštadvario RPD                 2 / 0      
Verniejus, 95,9 57-80 Aukštadvario RPD               20 / 0        
Ukmergės Ilgajis, 57,6 41-2           5 (1,5)              
Kertušas, 42,5 41-17           3 (1)              
Lėnas, 265,2 29-7           21 (6,6)              
Siesikų, 123,1 41-4           10 (3,1)              
Šešuolių, 70,9 41-15           3 (1)              
Veprių, 33,0 41-16           3 (1)              
Utenos, Molėtų Aisetas, 502,1 43-36 Aukštaitijos NPD         40 (12,5)       5 / 0      
Utenos Alaušas, 1071,8 31-24                 500 / 0        
Klykių, 47,0 31-126           4 (1,2)              
Labė, 34,8 31-139           3 (1)              
Lamėstas, 57,9 31-182           5 (1,5)              
Dusynas, 64,6 30-26           5(1,7)              
Nemeikščių tv., 82,4 12250102           6 (2,1)              
Utenykštis, 83,7 32-64 Aukštaitijos NPD         7 (2,2)     30 / 0        
Utenas, 199,6 31-150 Aukštaitijos NPD         16 (5,1)     50 / 0        
Utenos tv., 101,0 12250108           8 (2,5)              
Tauragnas, 503,7 31-140 Aukštaitijos NPD     10 000   40 (12,6)     150 / 0        
Žiezdrelis, 51,5 43-48           4 (1,3)              
Varėnos Grūda, 85,0 62-98                 10 / 0        
Glynas, 15,9 62-97                         0/0,8
Lynelis, 22,2 56-70                 10 / 0   1    
Krūminių tv., 53,0                           0/5,3
Nedzingis, 295,7 62-70             0 / 10       2    
Savistas, 61,7 56-64             0 / 5            
Vilkaviškio Paežerių ež., 399,1 53-6           32 (10)       5 / 0      
Vilniaus Balsys, 56,0 51-40 Verkių RPD         4 (1,4)     20 / 0        
Bildžių, 20,0 51-44                 10 / 0        
Gėla, 25,6 52-57                 10 / 0        
Gulbinas, 35,5 51-39 Verkių RPD         3 (1)             0/2
Ilgas, 74,8 52-2                 20 / 0        
Ilgutis, 82,2 58-9                 20 / 0        
Karvys, 58,7 51-14           5 (1,5)     20 / 0       3/0
Minkelių, 31,2 51-7                 10 / 0       0/1
Musia, 36,4 51-2                 10 / 0       0/2,3
Pikeliškių, 67,2 51-17           5 (1,7)              
Riešė, 85,2 51-64           7 (2,1) 50 / 0            
Širvys, 85,1 51-3             50 / 0            
Taučiuliškių, 33,8 51-24           3 (1)              
Vilnoja, 57,6 51-30                 20 / 0       3/3,5
Zarasų Antalieptės HE tv., 237,7 12250001 Gražutės RPD         19 (6)              
Ligajai, 136,0 32-31 Gražutės RPD                 3 / 0      
Luodis, 1287,6 32-42 Gražutės RPD         103 (32)              
Šventas, 425,9 32-45 Gražutės RPD                        
Šventosios tv., 42,8 1225002           3 (1,1)              
Vencavas, 225,6 20-146                   5 / 0      
Upės                            
Šilutės Nemuno žemupys ir jo intakai   Nemuno deltos RPD           500 / 0 2 800 / 0          
Jonavos,

Kauno

Neries žemupys                 0 / 2          
Iš viso:       200 /50 265 16 100 5 1451

(451,5 )

1 430/45 2 800 / 2 4 120 / 64 65 / 17 4 10 10/20

2 lentelė

Rajonas, savivaldybė Vandens telkinio pavadinimas Išleidžiamų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.)
Lašišos* Šlakiai* Margieji upėtakiai* Aštriašnipis eršketas*
Jaunikliai

0p

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Šiųmetukai

0+

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Metinukai

1

  Nemuno baseinas     5 5   20  
Jurbarko Viešvilė     5 5      
Šilutės Šyša              
Druskininkų Ratnyčia           5  
Trakų Verknė           15  
  Neries baseinas 25 10 67 15 5 10  
Vilniaus,

Trakų, Jonavos

Neris   10 5 15 5   0,2
Vilniaus Vilnia 7   10        
Vilniaus Žalesa     2        
Vilniaus Kena 3   5        
Vilniaus Vokė 5   10     7  
Vilniaus Dūkšta 3   5        
Trakų Saidė     3        
Elektrėnų Bražuolė     5        
Širvintų Musė 7   10        
Kaišiadorių Laukysta     5        
Jonavos Lomena     5        
Vilniaus Bezdonė     2     3  
  Šventosios baseinas 20 10 50 20 2    
Ukmergės, Anykščių, Jonavos Šventoji 3 10 10 10 2   0,16
Ukmergės Plaštaka     5        
Ukmergės Širvinta 3   10        
Molėtų, Anykščių Virinta 5   10 10      
Molėtų Grabuosta     5        
Ukmergės Siesartis 9            
Anykščių Pelyša     5        
Anykščių Nevėža     5        
  Žeimenos baseinas     25     15  
Švenčionių Lakaja     5     5  
Švenčionių Mera     10     10  
Švenčionių Peršokšna     5        
Vilniaus Jusinė     5        
  Merkio baseinas     13     42  
Varėnos Merkys     10     17  
Varėnos Amarnia     3        
Varėnos Spengla           5  
Varėnos Šalčia           5  
Varėnos Ūla           10  
Varėnos Grūda           5  
  Dubysos baseinas 5   10        
Raseinių Dubysa 5   7        
Kelmės Kražantė     3        
  Minijos baseinas 5 5 10     7  
Plungės, Rietavo, Kretingos Minija 5 5          
Šilutės Tenenys     7     7  
Šilutės Šiušis     3        
  Jūros baseinas   5 30 10      
Tauragės,Šilalės,Jurbarko Jūra   5 10 3      
Tauragės Šunija     2        
Tauragės Ančia     3        
Jurbarko Upyna     2 2      
Šilalės Akmena     5 3      
Tauragės Šešuvis     5 2      
Tauragės Agluona     3        
  Bartuvos baseinas           10  
Skuodo Bartuva           10  
Skuodo Luoba              
Skuodo Šata              
  Šventosios paj. baseinas     10   3    
Kretingos Šventoji     7   3    
Kretingos Darba     3        
  Ventos baseinas     15     10  
Mažeikių Viešėtė     5        
Mažeikių Lūšis (Lūšė)     5        
Mažeikių Šerkšnė     5        
Telšių Virvyčia           10  
Iš viso: 55 30 235 50 10 114 0,36

PASTABOS:

  1. Ungurių įveisimo darbai finansuojami iš Europos žuvininkystės fondo. Didesni nei 100 ha ežerai gali būti žuvinami iš privačių lėšų, papildomai suderinus su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis.
  2. Numatomas įveisti ungurių kiekis gali keistis priklausomai nuo žuvų įsigijimo kainos ir pateikto supakavimo.
  3. Įveisimo darbai bus atliekami, jei bus skirta pakankamai lėšų jiems finansuoti. Gavus papildomų lėšų, bus numatyta, kokios žuvų rūšys ir jų kiekiai bus įsigyjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.
  4. Iki 2013 m. vasario 20 d. Žuvininkystės tarnyba pateikia Aplinkos ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai ataskaitą apie plano vykdymą.
  5. Išleidžiami iki2012 m. gegužės mėn. paauginti lašišų ir šlakių jaunikliai, iki rudens paaugintos lašišos margiukės ir šlakių šiųmetukai bei vienerių metų lašišų rituoliai. Konkrečios lašišų ir šlakių išleidimo vietos plane nurodytose upėse parenkamos atsižvelgiant į šių žuvų stebėseną vykdančių mokslininkų rekomendacijas.
  6. Lenkijos Stanislavo Sakovičiaus vidaus vandenų žuvininkystės institutui Olštyne perduodama 20 tūkstančių lašišų ikrų iš Žeimenos poskyrio pagal sutartį.
  7. Išauginus žuvų ir vėžių daugiau, nei numatyta plane, suderinus su Aplinkos ministerija, įveisimo apimtys gali būti keičiamos.
  8. Saugomos ir retos žuvų rūšys įveisiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės2005 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 43 „Dėl Valstybės paramos, skirtos žuvų ištekliams atkurti ir apsaugoti, teikimo žūklės plotų naudotojams ir privačių vandens telkinių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 11 – 330)
  9. Sutartiniai žymėjimai:

0 – lervutės;

0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo);

0+ – šiųmetukai;

1 – metinukai;

1+ – dvivasariai;

2+ – trivasariai;

NPD – nacionalinio parko direkcija;

RPD – regioninio parko direkcija;

INDP – istorinio nacionalinio parko direkcija;

Aukštaitijos NPD – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija.

_________________________________