Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2011 M. Įveisimo Planas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2011 m.  Balandžio 4  d.

įsakymu Nr. 3D-290

 

 

Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,

2011 metų planas

1 lentelė

Rajonas,

savivaldybė

Telkinio

pavadinimas,

plotas, ha

Inven-torinis

Nr.

Saugomos

teritorijos pavadinimas

Įveisiamų arba perkeliamų žuvų, vėžių rūšys, amžius, kiekis tūkst. vnt.

Višt.

sykai

0p / 0+

Plat.

sykai

0p

Seliavos

0

Plačiažnyp-liai vėžiai

0p/0+

Unguriai

0p

Starkiai

0p/0+

Vėgėlės

0p / 0+

Lydekos

0p/0+/1

Šamai

0p/0+

Lynai

1+/ įv.

Paprastieji

karosai

0+

Karpiai

1/1+/2/4/5/7-8

Ežerai, tvenkiniai

Alytaus Atesys, 109,2 55-33 0 / 3 0/3,5/ 0/0/0/0
Daugai, 910,8 56-63 100 / 0 100/ 0 0 /5
Giluitis, 234,5 55-12 0 / 5
Kavalys, 140,4 55-30 50 / 0 0/0/3/0/0/0
Neveiglas, 61,0 56-55 0 / 2
Angininkų, 47,0 55-32 50 / 0/ 0
Obelija, 573,4 61-40 Metelių RP 100/ 0 150 / 0/ 0
Tolokių, 11,6 55-43 0/0/2/0/0/0
Anykščių r. Mūšiejus, 90,7 30-41 0/1/ 0
Smulkis, 43,8 30-42 10/0/0/0/0/0
Druskininkų Druskonis, 7,0 61-189 2
Aviris, 137,3 61-176 Veisiejų RP 770 50/ 0 /0
Elektrėnų Elektrėnų marios, 1289,6 600/ 0 10 / 0/ 0/ 0/0 /0
Vievis, 294,5 50-82 200/ 0 0/ 3 / 0
Ignalinos r. Almajas, 104,5 31-168 Aukštaitijos NP 3/ 0
Alksnaitis, 84,4 31-186 Aukštaitijos NP 3
Asalnai, 263,5 32-90 Aukštaitijos NP 10/ 0
Asalnykštis, 59,8 32-89 Aukštaitijos NP 2
Baluošas, 425,9 32-79 Aukštaitijos NP 100 / 0 / 0
Dringykštis, 37,0 32-100 Aukštaitijos NP
Drūkšiai,  3816,0 33-7 Gražutės RP 300/ 0 9/0
Erzvėtas,  206,2 45-2 0/10 100 / 0 /0
Merkmenys,  43,0 44-39 SirvėtosRP 2
Milašius,  48,7 44-70
Linkmenas,  75,7 31-185 Aukštaitijos NP 2 100 / 0 / 0
Kiaunas,  64,7 43-55 2
Lūšiai,  390,9 32-91 Aukštaitijos NP 200 / 0 / 0
Pakasas,  146,8 31-164 Aukštaitijos NP 4/0
Parsvėtas, 87,4 32-173 0 / 4
Šakarvai,  77,1 44-1 Aukštaitijos NP 2/0
Ūkojas,  190,2 31-184 Aukštaitijos NP 0/1
Ūsiai,  256,5 43-60 7 100 / 0 / 0
Žiezdras, 61,0 43-58 2
Kauno Kauno marios, 6350,0 Kauno marių RP 300 / 0 300/ 0 0/ 55/ 0
Kaišiadorių Žaslių, 101,0 50-68 0 / 3
Kelmės Bridvaišis, 45,8 26-5 Tytuvėnų RP 50
Klaipėdos Kalotės, 50,6 11-2 Pajūrio RP 2 / 0
Kapstatas, 42,9 12-10 1 / 0
Kupiškio r. Puožas 23,4 19-13 1
Lazdijų Metelys, 1289,5 61-39 Metelių RP 0/30 0/5 5/ 0
Dusia, 2334,0 61-12 Metelių RP 0/38 2000 0/5
Galadusys, 160,6 60-15 0 / 0/ 1
Mažeikių Meižių ež., 33,8 4-2 1
Molėtų Alnis, 100,6 43-86 Aukštaitijos NP 0/ 3/ 0
Bebrusai,  367,4 42-71 0/ 3/ 0
Išnarai,  308,4 43-215 Aukštaitijos NP 8 0/3 / 0
Galuonai,  586,5 43-214 15 0/5
Galuonis,  297,5 43-41 Aukštaitijos NP 8 0/ 3 / 0
Kertuojai,  545,2 43-173 Aukštaitijos NP 30/ 0
Kiementas,  98,6 42-88 50 / 0 / 0 0 / 3
Luokesai,  103,6 42-52 50/ 0 / 0
Stirniai,  855,4 43-71 Aukštaitijos NP 1000 21 200 / 0 / 0 8 / 0
Baltieji Lakajai,  699,8 43-118 Aukštaitijos NP 15 0/ 3 / 0
Želva, 143,2 43-1 60/ 0 0 / 4
Pagėgių sav. Merguva, 44,8 36-14 0 / 1 / 0
Pakruojo Paežerių tv., 53,9 1
Žeimelio tv., 88,2 3
Panevėžio r. Ekrano tv., 80,9 0/0/0/0,072/0,58/0
Plungės r. Beržoras, 48,6 2-8 Žemaitijos NP 20 / 0
Ilgis, 113,8 2-13 Žemaitijos NP 30 / 0
Plateliai,  1181,5 2-5 Žemaitijos NP 300 / 0/ 0
Rokiškio r. Obelių,  51,0 20-9 0 / 2 2
Rokiškio,

Zarasų r.

Sartai,  1336,8 20-76 Sartų RP 200 / 0 / 0
Skuodo r. Kernų tv., 76,7 20 / 0
Skuodo tv., 85,9 20 / 0
Šilutės r. Kuršių marios, 22-2 Nemuno deltos RP 710 / 0
Švenčionių, Molėtų r. Asveja, 982,2 43-109 Asvejos RP 400/ 0
Švenčionių r. Kretuonas, 861,0 44-25 Aukštaitijos NP 24
Baluošai, 248,6 43-278 Asvejos RP 100 4000 200/ 0 / 0
Lakajas, 69,3 43-227 2
Liedis, 66,5 43-161 2 0 / 2
Vajuonis,  227,3 44-26 4/0
Peršokšnai, 206,7 43-143 Aukštaitijos NP 0/ 1 / 0
Žeimenys, 436,3 44-2 Aukštaitijos NP 4000
Trakų  r. Luka, 87,7 57-138 Trakų INP 0/ 1/ 0
Akmena, 268,7 57-122 Trakų INP 0/ 2 / 0
Skaistis, 282,0 57-124 Trakų INP 100/ 0 / 0
Drabužis, 53,4 57-90 Aukštadvario RP 200/ 0 1/0
Margis, 121,3 57-59 100 / 0 / 0
Spengla, 39,5 57-166 50/ 0/ 0
Spindžius, 106,0 57-92 Aukštadvario RP 2/0
Verniejus, 95,9 57-80 Aukštadvario RP 0/ 1 / 0
Utenos, Molėtų r. Aisetas,  502,1 43-36 Aukštaitijos NP 4000 14 5/ 0
Utenos r. Alaušas, 1073,4 31-24 300/0 200 / 0 / 0
Kemešys, 54,6 31-161 Aukštaitijos NP 2 0 / 2
Utenykštis, 86,4 32-64 Aukštaitijos NP 3 50 / 0 / 0
Utenas, 202,5 31-150 Aukštaitijos NP 0/2 / 0
Tauragnas, 503,7 31-140 Aukštaitijos NP 80/ 0 3500 14 100/ 0 / 0
Varėnos Savistas, 61,7 56-64 0 / 15 0 / 3
Grūda, 85,0 62-98 50/ 0/ 0
Lynelis, 22,2 56-70 0 / 2
Krūminių tv., 53,0 0/0/3/0/0/0
Nedzingis, 295,7 62-70 0 / 2
Vilkaviškio Paežerių ež., 399,1 53-6 5/0 0 / 5
Vilniaus r. Balsys, 56,0 51-40 5 2
Ilgas, 74,8 52-2 50 / 0/ 0
Ilgutis, 82,2 58-9 50/ 0/ 0
Karvys, 58,7 51-14 5 500 2 0/0/0/0/0/0,133
Minkelių, 31,2 51-7 0/ 2
Musia, 36,4 51-2 30/ 0
Riešė, 85,2 51-64 3 50 / 0
Širvys, 85,1 51-3 30/ 0
Vilnoja, 57,6 51-30 100/ 0 / 0 0/0/0,9/0/0/0
Bildžių, 20,0 51-44 50 / 0/ 0
Gėla, 25,6 52-57 50 / 0/ 0
Zarasų r. Vencavas, 225,6 20-146 85
Šventas, 425,9 32-45 Gražutės RP 200 / 0/ 0
Ligajai, 136 32-31 2/0

Upės

Biržų Tatula 5/0
Apaščia 5/0
Šilalės Lokysta 0/3
Iš viso: 180/38 245 19770 10/3 155 1300/

55

2500/1 3000/

79/1

55/20 8/45 10 20/3,5/8,9/0,072/0,58/0,133


Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,

2011 metų planAS

2 lentelė

Rajonas, savivaldybė

Vandens telkinio pavadinimas

Išleidžiamų žuvų rūšis, amžius, kiekis (tūkst. vnt.)

Lašišos*

Šlakiai*

Margieji upėtakiai*

Jaunikliai

0p

Rituoliai

1

Jaunikliai

0p

Šiųmetukai

0+

Jaunikliai

0p

Nemuno baseinas 10 7
Jurbarko r. Viešvilė 5
Šilutės r. Šyša 5
Druskininkų r. Ratnyčia 2
Trakų r. Verknė 5
Neries baseinas 33 10 65 10 8
Vilniaus m., r.

Trakų, Jonavos r.

Neris 10 10 5 10
Vilniaus r. Vilnia 7 10
Vilniaus r. Kena 3 5
Vilniaus m. Vokė 5 10 5
Vilniaus r. Dūkšta 3 5
Trakų r. Saidė 3
Elektrėnų sav. Bražuolė 5
Širvintų r. Musė 5 10
Kaišiadorių r. Laukysta 5
Jonavos r. Lomena 5 3
Vilniaus r. Bezdonė 2
Šventosios baseinas 27 11 40 10
Ukmergės, Anykščių, Jonavos r. Šventoji 10 11 10 10
Ukmergės r. Plaštaka 5
Ukmergės r. Širvinta 6 5
Molėtų, Anykščių r. Virinta 5 10
Molėtų r. Grabuosta 3
Ukmergės r. Siesartis 6
Anykščių r. Pelyša 5
Anykščių r. Nevėža 2
Žeimenos baseinas 20 10
Švenčionių r. Lakaja 5 5
Švenčionių r. Mera 5 5
Švenčionių r. Peršokšna 5
Vilniaus r. Jusine 5
Merkio baseinas 13   35
Varėnos r. Merkys 10 10
Varėnos r. Amarnia 3
Varėnos r. Spengla 5
Varėnos r. Šalčia 5
Varėnos r. Ūla 5
Varėnos r. Grūda 5
Varėnos r. Verseka 5
Dubysos baseinas 7 10 5
Raseinių r. Dubysa 5 5 5
Raseinių r. Tvarkantė 2
Raseinių r. Dratvinys 3
Minijos baseinas 23 25
Plungės, Telšių r. Minija 18 10
Plungės r. Veiviržas 5
Klaipėdos r. Žvelsa 5
Šilutės r. Šiušis 5
Kretingos r. Alantas 5
Jūros baseinas 10 10 27 5
Tauragės r. Jūra 10 5 5
Tauragės r. Šunija 3 5
Tauragės r. Irtuona 5
Jurbarko r. Upyna 2
Šilalės r. Akmena 2
Tauragės r. Ežeruona 2
Tauragės r. Šešuvis 5 5
Tauragės r. Agluona 3
Bartuvos baseinas 10 10
Skuodo r. Bartuva 4
Skuodo r. Luoba 5 3
Skuodo r. Šata 5 3
Ventos baseinas 5 10
Telšių r. Virvyčia 10
Mažeikių r. Šerkšnė 5
Iš viso: 100 31 225 30 80

PASTABOS:

1. Ungurių įveisimo darbai finansuojami iš Europos žuvininkystės fondo, o didesni nei 100 ha ežerai gali būti žuvinami iš privačių lėšų, papildomai suderinus su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis.

2. Išauginus žuvų ir vėžių daugiau, nei numatyta plane, suderinus su Aplinkos ministerija įveisimo apimtys gali būti keičiamos.

3. Įveisimo darbai bus atliekami, jei bus skirta pakankamai lėšų jiems finansuoti. Gavus papildomų lėšų, bus numatyta, kokios rūšys ir jų kiekiai bus įsigyjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

4. Iki2012 m. vasario 20 d. Žuvininkystės tarnyba pateikia Aplinkos ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai ataskaitą apie plano vykdymą.

5. Išleidžiami iki2011 m. gegužės mėn. paauginti lašišų ir šlakių jaunikliai, iki rudens paaugintos lašišos margiukės ir šlakių šiųmetukai bei vienerių metų lašišų rituoliai. Konkrečios lašišų ir šlakių išleidimo vietos plane nurodytose upėse parenkamos atsižvelgiant į šių žuvų stebėseną vykdančių mokslininkų rekomendacijas.

6. Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutui perduodama 20 tūkstančių šlakių jauniklių iš Žeimenos poskyrio eksperimento tvarka suleisti į Šešuolos upelį.

7. Plane numatytų  penkiamečių karpių skaičius gali būti sumažintas 250 vnt.

8. Į Daugų ež. (Alytaus r.) paprastieji šamai šiųmetukai įveisiami iš privačių lėšų.

9. Sutartiniai žymėjimai:

 

0 – lervutės;

0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo);

0+ – šiųmetukai;

1+ – dvivasariai;

2+ – trivasariai;

1 – metinukai;

2 – dvimečiai;

3 – trimečiai

įv. – įvairiaamžiai (2-3 metų ir vyresni).

  ___________________________