Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija apie planuotus ir įvykdytus vežių ir žuvų įveisimo darbus