Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos žurnalo išdavimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-123 (Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V1-78 redakcija)

 

ŽVEJYBOS ŽURNALO IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Žvejybos žurnalo išdavimas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V1-76 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V1-173 „Dėl popierinių žvejybos žurnalų, žvejybos produktų iškrovimo bei perkrovimo deklaracijų ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalo išdavimo bei duomenų pateikimo tvarkos“ pakeitimo“.
3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
5. Administracinės paslaugos teikėjas Irina Jakovleva, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 700) 14 916, el. paštas [email protected]
6. Administracinės paslaugos vadovas Gintarė Aničienė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 938, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 5 darbo dienas.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintinai.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Fizinio asmens prašyme turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir parašas.

Juridinio asmens prašyme turi būti nurodyta: juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, vardas, pavardė, parašas.

Prašymo turinys dėstomas laisva forma.

10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

 

 

_________________

 

 

Informacija tikslinta 2022-08-30