Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžios ir pabaigos registravimas.

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-123 (Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V1-78 redakcija)

 

PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ SUPIRKIMO VEIKLOS PRADŽIOS IR PABAIGOS REGISTRAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžios ir pabaigos registravimas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2.1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

2.2. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V1-57 „Dėl Pranešimo apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią ir Pranešimo apie pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pabaigą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas tapti supirkėju, turi pateikti Žuvininkystės tarnybai šiuos dokumentus:

3.1. pranešimą apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią;

3.2. jeigu kreipiasi fizinis asmuo – fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vietoje patikrintas šis dokumentas grąžinamas). Jeigu asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas parašytas ne lietuvių kalba, turi būti pridėtas jo vertimas, pasirašytas jį atlikusio vertėjo;

3.3. jeigu veikiama pagal įgaliojimą fizinio asmens vardu – teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą; jeigu veikiama pagal įgaliojimą arba prokūrą juridinio asmens vardu – teisės aktų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą arba prokūrą.

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pagal poreikį.
5. Administracinės paslaugos teikėjas Irina Jakovleva, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 700) 14 916, el. paštas [email protected]
6. Administracinės paslaugos vadovas Gintarė Aničienė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 938, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo dienos.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintinai.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pateikta Pranešimo apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią ir Pranešimo apie pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pabaigą pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-57 „Dėl Pranešimo apie numatomos pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pradžią ir Pranešimo apie pirminio žvejybos produktų supirkimo veiklos pabaigą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede.
10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

 

_________

 

 

 

Informacija tikslinta 2022-06-23