Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimo išdavimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-123 (Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V1-78 redakcija)

 

SPECIALIOSIOS ŽVEJYBOS JŪRŲ VANDENYSE LEIDIMO IŠDAVIMO, PATIKSLINIMO (PAPILDYMO) ARBA DUBLIKATO IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimo išdavimas, patikslinimas (papildymas) arba dublikato išdavimas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 2.1. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 3D-630 „Dėl Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“.

3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 3.1. Prašymas.

3.2. Pareiškėjas kartu su prašymu išduoti leidimą papildomai pateikia sutarties, sudarytos dėl darbų atlikimo su juridiniu ar fiziniu asmeniu, kuris vykdys specialiąją žvejybą, kopiją, kai šią žvejybą vykdo ne pats pareiškėjas.

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 4.1. Informacija apie tai, ar pareiškėjas nustatyta tvarka yra pateikęs duomenis apie vykdytą specialiąją žvejybą, jeigu jam anksčiau buvo išduotas specialiosios žvejybos leidimas.

4.2. Informacija apie tai, ar pareiškėjas neturi paskirtos ir nesumokėtos baudos už specialiąją žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir yra atlyginęs žuvų ištekliams padarytą žalą, jeigu jis turėjo ją atlyginti.

4.3. Informacija apie tai, ar pareiškėjui nėra atimta teisė vykdyti specialiąją žvejybą arba išduoto specialiosios žvejybos leidimo galiojimas nėra sustabdytas.

5. Administracinės paslaugos teikėjas Arūnas Jonaitis, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 700) 14 918, el. paštas [email protected]
6. Administracinės paslaugos vadovas Gintarė Aničienė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 938, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Rinkliava už specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimo išdavimą – 18,00 EUR.

Rinkliava už specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimo patikslinimo (papildymo) arba dublikato išdavimą – 3,10 EUR.

Valstybinė mokesčių inspekcija,

„Swedbank“, banko kodas 73000,

a. s. LT24 7300 0101 1239 4300,

DNB bankas, banko kodas 40100,

a. s. LT74 4010 0510 0132 4763,

SEB bankas, banko kodas 70440,

a. s. LT05 7044 0600 0788 7175,

Šiaulių bankas, banko kodas 71800,

a. s. LT32 7180 0000 0014 1038,

Danske Bank, banko kodas 74000,

a. s.  LT74 7400 0000 0872 3870,

Nordea Bank, banko kodas 21400,

a. s. LT12 2140 0300 0268 0220,

Medicinos bankas, banko kodas 72300,

a. s.  LT42 7230 0000 0012 0025,

 

įmokos kodas 5760, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas rašomas laisva forma. Jame turi būti nurodyta:

9.1. žvejybos vieta (priekrantėje – žvejybos barų numeriai, atviroje jūroje – žvejybos rajonai);

9.2. pageidaujamas sugauti žuvų kiekis pagal rūšis (jei specialioji žvejyba bus vykdoma mokslinių tyrimų tikslais – žuvų išteklių būklei įvertinti ar stebėsenai – vietoje žuvų kiekio pagal rūšis gali būti nurodomas žvejybos dienų skaičius arba kiek kartų bus panaudojami žvejybos įrankiai);

9.3. žvejybos tikslas;

9.4. darbų reikalingumo bei pageidaujamo sugauti žuvų kiekio pagrindimas;

9.5. numatomi naudoti žvejybos įrankiai (tipas, kiekis, jų ilgis, akių dydis, kabliukų skaičius);

9.6. pageidaujamas žvejybos laikas;

9.7. už žvejybą atsakingų asmenų vardai, pavardės, pareigos.

10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

 

________________

 

Informacija tikslinta 2022-08-30