Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimo išdavimas

PATVIRTINTA

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-123 (Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V1-78 redakcija)

 

PATVIRTINTO EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimo išdavimas.
2. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3D-74 „Dėl Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
3. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 

 

Asmuo, norintis gauti patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo pažymėjimą, Žuvininkystės tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus:

3.1. užpildytą prašymą (prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo įgalioto asmens);

3.2. įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo sertifikato kopiją;

3.3. kitoje ES valstybėje narėje išduoto pažymėjimo kopiją (jeigu asmeniui patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusas yra suteiktas kitoje ES valstybėje narėje);

3.4. dokumentų, patvirtinančių per pastaruosius 12 mėnesių atliktų importo operacijų skaičių ir apimtis, kopijas.

4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
5. Administracinės paslaugos teikėjas Jolanta Preimantė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 700) 14 924, el. paštas [email protected]
6. Administracinės paslaugos vadovas Gintarė Aničienė, Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vedėja, tel. (8 700) 14 938, el. paštas [email protected]
7. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Iki 90 kalendorinių dienų.
8. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Rinkliava – 7,00 EUR.

Valstybinė mokesčių inspekcija, „Swedbank“, banko kodas 73000,

a. s. LT24 7300 0101 1239 4300,

DNB bankas, banko kodas 40100,

a. s.  LT74 4010 0510 0132 4763,

SEB bankas, banko kodas 70440,

a. s.  LT05 7044 0600 0788 7175,

Šiaulių bankas, banko kodas 71800,

a. s.  LT32 7180 0000 0014 1038,

Danske Bank, banko kodas 74000,

a. s. LT74 7400 0000 0872 3870,

Nordea Bank, banko kodas 21400,

a. s. LT12 2140 0300 0268 0220,

Medicinos bankas, banko kodas 72300,

a. s.  LT42 7230 0000 0012 0025,

įmokos kodas 5760, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma pateikta Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-74 „Dėl Patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede.
10. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Sekos schema.

 

____________________

 

Informacija tikslinta 2022-08-30