Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos Sektoriaus Perleidžiamųjų Teisių Registro Sukūrimas Ir Įdiegimas

Žuvininkystės tarnyba 2017-2018 m. įgyvendino Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms“ projektą „Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“ Nr. 36PS-KV-16-1-00127-PR001, kurio tikslas įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 pirmoje antraštinėje dalyje numatytas priemones: (c) žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo priemones ir (e) žvejybos laivų žvejybos pajėgumų pritaikymo prie turimų žvejybos galimybių priemones, ir šiam tikslui sukurti ir įdiegti Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje numatytą Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registrą.

 

Projekto pavadinimas: „Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“ 

Projekto vertė: 29040,00 Eur

Projekto investicijos: Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro kūrimo ir diegimo išlaidos.

Projektas finansuotas Europos Sąjungos (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo) ir valstybės biudžeto lėšomis.