Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ŽUVŲ PRALAIDŲ ĮRENGIMAS PRIE ESAMŲ KRAŽANTĖS IR SAUSDRAVO UPIŲ UŽTVANKŲ BEI PRALAIDOS REKONSTRUKCIJA VILNIOS UPĖJE

Projektą „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“ Nr. 3FNF-0-12-01-PR001 (toliau – projektas) įgyvendina Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba). Projektas parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonę „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“. 2013 m. gegužės 21 d. Žuvininkystės tarnyba pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos skyrimo projektui įgyvendinti.

 

Projekto pavadinimas – „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“.

 

Pagrindinis projekto tikslas – apsaugoti ir plėtoti vidaus vandenų fauną ir florą prisidedant prie vandens aplinkos gerinimo. Esamos užtvankos, kuriose numatoma pastatyti ar rekonstruoti žuvų pralaidas, trukdo praeivėms žuvims migracijos ir neršto metu pasiekti aukštupiuose esančias neršti tinkamiausias vietas. Pastačius ar rekonstravus žuvų pralaidas, bus atvertas kelias praeivėms žuvims migruoti į nerštavietes.

 

2013 metais įrengta žuvų pralaida Sausdravo upės užtvankoje (Žlibinų kaime, Plungės rajone) ir rekonstruotas žuvų migracijos takas Vilnios upėje (prie Rokantiškių užtvankos). 2014 metais įrengta žuvų pralaida Kražantės upės užtvankoje (Kelmės mieste).

2014 metų rudenį ir 2015 metų pavasarį atlikta mokslinė stebėsena, kurios tikslas – įvertinti žuvų pralaidų įrengimo ir modernizavimo darbų efektyvumą. Vienas moderniausių būdų, kuris taikomas žuvitakių funkcionavimo tyrimams atlikti, yra akustinė telemetrija. Taikant šį metodą, žuvys ženklinamos akustiniais žymekliais ir per žuvų pralaidoje įmontuotus telemetrinius akustinius imtuvus stebima, ar sužymėtos žuvys migruoja per žuvų pralaidas.

 

2014 m. rudenį vykdytų tyrimų rezultatai Vilnios upėje su migruojančiais lašišų ir šlakių reproduktoriais yra džiuginantys. Rekonstruotas Naujosios Vilnios užtvankos žuvitakis yra efektyvus palyginti su maksimaliai natūraliai aplinkai artimais dirbtiniais žuvitakiais. Žuvitakio rekonstrukcija pagerino sąlygas praeivėms lašišinėms žuvims. Palyginti su 2010 metais žuvitakio patrauklumas padidėjo 2,6 karto, o žuvitakio efektyvumas – net 11 kartų. Kiti įrengti žuvitakiai taip pat atvėrė kelią migruojančioms žuvims pasiekti nerštavietes, esančias upių aukštupiuose. Sausdravo žuvitakio efektyvumas 2015 metų pavasarį buvo labai didelis. Ženklintos žuvys migravo ir Kražantės upėje pastatytu žuvitakiu, nors jo efektyvumas buvo kiek mažesnis. Vienų metų tyrimų rezultatais negalima remtis besąlygiškai, kadangi žuvitakiai maksimalų efektyvumą pasiekia po 3–5 metų nuo statybos pradžios.

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. rugpjūčio 1 d.

Projektas buvo viešinamas visą jo įgyvendinimo laikotarpį.

 

Projekto vertė – 436,3 tūkst. eurų.

 

 

Žuvų pralaida prie Sausdravo upės užtvankos, prieš rekonstrukciją

 

Po rekonstrukcijos

 

 

 

Žuvų pralaida prie Rokantiškių užtvankos, Vilnios upėje prieš rekonstrukciją

 

 

Po rekonstrukcijos

 

 

Žuvų pralaida Kražantės upės užtvankoje (Kelmės mieste) prieš rekonstrukciją

 

Po rekonstrukcijos

 

 

Informacija atnaujinta 2016-05-03