Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Projektas „Jūrinės Žuvininkystės Laboratorijos Įkūrimas“

Projektas „Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“ (toliau – Projektas) parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama eksperimentinės Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorijos, pagal Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą, sukūrimui“. 2015 m. balandžio 23 d. Žuvininkystės tarnyba pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos skyrimo projektui įgyvendinti.

 

Projekto tikslas – rekonstruoti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pastatą, pritaikant jį naujos atviros prieigos Jūrinės akvakultūros laboratorijai, eksperimentinės žuvininkystės laboratorijai ir studijų poreikiams.

Jūrinėje akvakultūros laboratorijoje numatoma vykdyti eksperimentinį vertingų jūrinių žuvų (uotų, menkių, sykų ir kt.) dirbtinį naršinimą ir paauginti žuveles tam, kad būtų galima jas paleisti į jūrą toliau augti.

 

2015 m. buvo nugriauti avarinės būklės pastatai, kurių vietoje pastatyti nauji. Be to, rekonstruotas vienas senas pastatas: pakeistas šio pastato stogas, langai, durys, atlikti išorės ir vidaus rekonstrukcijos darbai. Visuose šiuose pastatuose naujai įrengta:

·  specialios patalpos, pritaikytos jūrinei akvakultūros eksperimentinei ekologijos laboratorijai;

·  jūros vandens tiekimo ir paruošimo uždaroji apytakos sistema (žuvivaisos A, B, C sistemos);

· ikrų inkubavimo įrenginiai: lervučių išlaikymo ir paauginimo įrenginiai, maisto ruošimo, dozavimo, lervučių maitinimo įranga;

· mailiaus paauginimo įrenginiai: mailiaus išlaikymo ir paauginimo įrenginiai (maisto ruošimo, dozavimo, mailiaus maitinimo įranga);

· įsigyta nauja laboratorinė įranga (ektroforezės sistema, termostatuojamosios purtyklės, gelių dokumentavimo sistema, amplifikatorius, įvairūs matuokliai, termometrai, ultra švaraus vandens paruošimo sistema, gilaus šaldymo įrenginys ir kita būtina įranga, traukos spintos ir laboratoriniai baldai, kompiuterinė įranga).

 

2016 m. baigti visi pastato rekonstravimo darbai, elektrotechnikos darbai, technologinės įrangos derinimo darbai, eksperimentinės ekologijos laboratorijos (mezokosmų sistemos, srovės kanalo įrengimo) darbai.

 

Projektas baigtas 2016 m. vasario mėnesį. Galima pasidžiaugti, kad sėkmingai atlikus Žuvininkystės tarnybos pastato rekonstrukcijos darbus, buvo įkurta rytų Pabaltijyje vienintelė moderni eksperimentinės žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorija, atvira tiek mokslininkams, tiek studentams, tiek verslui. Laboratoriją sudaro dvi pagrindinės dalys: Jūrinės akvakultūros ir Eksperimentinės ekologijos. Taip pat yra auditorija, skirta studijų procesui, mokslininkų ir tyrėjų darbo vietos.

 

Tokia pažangi laboratorija, kurioje atliekami tyrimai su jūros vandeniu iš lagūnos – Kuršių marių, leis atlikti eksperimentus su įvairiais organizmais – nuo bakterijų ir dumblių iki žuvų. Keičiant aplinkos parametrus (vandens temperatūrą, deguonį, kitus biocheminius parametrus) galima stebėti, kaip gyvieji organizmai reaguoja į besikeičiančią aplinką, suprasti vandens organizmų adaptacijos procesus, organizmų pokyčius, stebėti atliekamus genetinius tyrimus, panaudoti eksperimentų rezultatus žuvų ligų prevencijai ir gydymui, sukurti arba patobulinti žuvų auginimo technologijas. Turima įranga leis atlikti hidrologinius eksperimentus, kurie padės suprasti vandens judėjimo įtaką,  dugno formavimosi procesus ir dugne gyvenančių organizmų gyvenimo ciklus, vykstančius Kuršių marių, Baltijos jūros priekrantėje bei šių vandens telkinių sandūroje.

 

Bendra Projekto vertė – 2 220 515 Eur.

Žuvininkystės tarnybos  Smiltynės g. 1, Klaipėdoje pastatai

 

Iki rekonstrukcijos

 Apleistų negyvenamųjų patalpų griovimas  Ūkinių pastatų griovimas ir buvusių dirbtuvių korpusas

Rekonstrukcijos metu

Informacinis stendas  Liejami žuvivaisos laboratorijos pamatai. Tolumoje kyla eksperimentinės laboratorijos sienos

Vandens gręžinys  Kairėje – buvusių dirbtuvių korpuso renovacija, kuriose įkurta ikrų bei mailiaus inkubavimo laboratorija, dešinėje – naujas korpusas (žuvivaisos laboratorija)

Žuvivaisos laboratorijos korpusas, II a. patalpos darbo kabinetams Eksperimentinės laboratorijos korpusas

Po rekonstrukcijos

 

Eksperimentinės laboratorijos korpusas  Eksperimentinės laboratorijos centrinis įėjimas

Žuvivaisos laboratorijos darbo kabinetai II a.

 

Ikrų ir mailiaus inkubavimo sistemos  Žuvų paauginimo įranga

 

 

Informacija atnaujinta 2016-04-22