Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas „Gebėjimų stiprinimas žuvininkystės kontrolės ir žuvininkystės produktų bendros rinkos organizavimo srityse“

Siekiant sustiprinti Žuvininkystės departamento ir kitų susijusių institucijų (VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros, gamintojų organizacijų) administracinius gebėjimus žuvininkystės kontrolės ir žuvininkystės produktų bendros rinkos organizavimo srityse bei aprūpinti Žuvininkystės departamentą žuvininkystės kontrolei vykdyti būtina įranga, buvo parengtas ir 2006–2007m. įgyvendintasPereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas.

 

Šį Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuotą projektą sudarė trys – „Dvynių“, prekių įsigijimo ir paslaugų– dalys. Iš viso projektui įgyvendinti Europos Komisijos sprendimu buvo skirta 906 tūkst. eurų ES lėšų, o Lietuvos Respublika prisidėjo 52tūkst. eurų nacionalinių lėšų.

 

Projekto „Dvynių“ dalies partneriais buvo pasirinktos Ispanijos žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministerija ir Vokietijos federalinė vartotojų apsaugos, maisto ir žemės ūkio ministerija. Vykdant projekto „Dvynių“ dalį, ekspertai iš Ispanijos ir Vokietijos teikė vertingas rekomendacijas, kaip reikėtų tobulinti atitinkamus Lietuvos žuvininkystės srities teisės aktus, stiprinti žuvininkystės produktų rinkos infrastruktūrą ir administravimą, žvejybos kontrolę, gerinti žuvininkystės produktų aukciono veiklą, didinti gamintojų organizacijų administracinius gebėjimus.
Pagal projekto prekių įsigijimo dalį Žuvininkystės departamentas įsigijo žvejybos kontrolei ir patikrinimams būtiną įrangą – žvejybos kontrolės katerį, radijo ryšio priemones, navigacinę įrangą, specialią aprangą žvejybos kontrolės pareigūnams, matuoklius, kompiuterius su programine ir papildoma įranga.

 

 

Projekto paslaugų dalies metu buvo sukurta Integruota žuvininkystės duomenų informacinė sistema (IŽDIS), kuri yra integruota su palydovine žvejybos laivų stebėjimo sistema bei žvejybos laivų rejestru ir skirta kaupti ir analizuoti informaciją apie žuvų sugavimus, iškrovimus ir pirminius pardavimus, žvejybos kvotas ir jų panaudojimą, žvejybos laivus, nustatytus žvejybos pažeidimus, generuoti įvairias statistines ataskaitas.

 

 

Informacija atnaujinta 2013-12-04