Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

„Lietuvos Jūrų Išteklių Darnaus Valdymo Sistema, Taikant Naujoviškas Stebėjimo, Modeliavimo Priemones Ir Ekosistemų Metodą” Vykdymui“

2008 m. birželio mėn. buvo pasirašyta partnerystės sutartis tarp Klaipėdos universiteto ir Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro (LVŽŽTC) projekto Nr. LT0047 „Lietuvos jūrų išteklių darnaus valdymo sistema, taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą” vykdymui. Projekte viso dalyvauja 7 partneriai (3 Lietuvos ir 4 užsienio).

 

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir pritaikyti naujoviškas aukštos kokybės jūrinių išteklių stebėjimo ir tyrimų priemones, padėsiančias moksliškai pagrįstus sprendimus panaudoti efektyvesniam Kuršių marių ir Baltijos jūros vandenų valdymui.

 

Projektas finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir užsienio partnerių lėšų. Projektas pradėtas vykdyti 2008 m. rugsėjį ir baigsis 2011 m. kovą. Žuvininkystės tyrimų laboratorija (dabar Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyrius) dalyvauja kompleksiniuose darbuose (WP5), kurie susiję su jūrų išteklių neršto, mitybos ir augimo buveinių analize. Šių darbų vykdymui buvo atrinktos dažniausiai sugaunamos ir/arba gausiausios verslinės žuvų rūšys. Renkama ir analizuojama bendra informacija apie sezoninius ir kasmetinius žuvų gausumo, biomasės bei paplitimo parametrus. Taip pat renkami žuvų mėginiai mitybai tirti bei izotopų analizei.

 

Informacija atnaujinta 2010-09-29