Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Investicijos Į Žuvininkystės Tarnybos Prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos Žuvivaisos Skyriaus Bei Vidaus Vandenų Ir Akvakultūros Skyriaus Poskyrius, Skatinant Geresnį Žuvininkystės Išteklių Išsaugojimą

2012 m. gruodžio 31 d. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Parama bendro intereso priemonėms“.

Projekto pavadinimas –„Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą“.

 

Pagrindinis projekto tikslas – kurti konkurencingą žuvininkystės sektorių, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių valdymą ir išsaugojimą, užtikrinant darbo sąlygų ir saugos gerinimą bei skatinant mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų partnerystę.

 

2013 metais buvo pastatytas laikinas statinys Žuvivaisos skyriaus Rusnės poskyryje, Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyryje įrengtos automatinės žuvų šėryklos, įrengtas vandens gręžinys lašišų cechui ir šlakių cecho baseinų priežiūros aikštelė. Įsigyta nauja Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyrio laboratorinė įranga, reikalinga hidrobiologiniams, hidrocheminiams, hidrobiontų cheminiams ir parazitologiniams tyrimams atlikti, atnaujinta moraliai pasenusi ar susidėvėjusi Žuvininkystės tarnybos skyrių ir poskyrių kompiuterinė ir programinė įranga, aptverti Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Šilavoto poskyrio žiemojimo tvenkiniai, įrengtas jų apšvietimas, pakeistos gamybinių pastatų stogų dangos. Penkiolikai Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos specialistų buvo suteiktos konsultacijos ichtiopatologijos klausimais.

 

2014 metais Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyryje atlikti geoterminės šildymo-vėsinimo sistemos modernizavimo darbai, inkubacinių žuvų cechų paprastojo remonto darbai bei įsigyta technologinės įrangos Žuvivaisos skyriaus Rusnės ir Žeimenos (Ignalinos) poskyriams.

 

2015 metais atlikti Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio  inkubatoriaus su visa inžinerine infrastruktūra bei tvenkinių vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijos darbai, įrengtos dvi patalpos auginti margųjų upėtakių ir kiršlių jauniklius uždarosios vandens apytakos sistemos sąlygomis, inkubavimo patalpa, patalpos personalui, pagalbinės patalpos, įsigyta moderni žuvų veisimo bei auginimo technologinė įranga: žuvų auginimo baseinai, vandens siurbliai, vandens filtravimo bei prisotinimo deguonimi įranga, įvairaus tipo žuvų inkubavimo aparatai, šaldymo įranga inkubatoriaus patalpai, automatinės šėryklos, gyvų žuvų ir ikrų rūšiavimo įranga, vandens cheminių bei fizinių parametrų matavimo bei kontrolės prietaisų, gyvų žuvų transportavimo talpos ir kitos įrangos.

 

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. spalio 30 d.

 

Bendra projekto vertė – 1,98 mln. Eur.

 

 

Žuvivaisos skyriaus Rusnės poskyryje atlikti darbai

 

 • Atliktas žuvų auginimo cecho paprastasis remontas: apšiltintas stogas, atliktas vidaus patalpų remontas, suformuota nauja elektros skydinė, įrengta paauginimo cecho ir buitinio vandens nuotekų kanalizavimo sistema, įrengtas nuotekų nusodintuvas;
 • Įrengtas laikinas statinys garažui ir sandėliui;
 • Naujame ceche įrengta uždaroji recirkuliacinė sistema, skirta veisti eršketus (sumontuoti baseinai, įrengtos automatinės žuvų šėryklos, mechaniniai ir vandens filtrai, vandens ir oro šildymo įranga ir kita žuvims veisti reikalinga įranga).

Po šių darbų buvo pastebėta, kad tapo paprasta palaikyti optimalią +16–18°C temperatūrą cecho patalpose, sumažėjo elektros energijos sąnaudos. Vietoj garažo ir sandėlio įrengta 114,98 m2 eršketų reproduktorių auginimo linija, sumontuota moderniausia žuvų veisimo technologinė įranga. Šiuo metu dviejuose 10 m3 baseinuose jau auginama 25 vnt. aštriašnipių eršketų reproduktorių banda. Rekonstruota sulūžusi vandens šalinimo ir kanalizavimo iš cechų sistema su nuosėdų surinktuvu – susikaupusi pašarų ir išmatų koncentracija yra išvežama pagal aplinkosauginius reikalavimus. Šiuo metu inkubacinis cechas (3 paauginimo linijos su bendru 53 m3 naudingu vandens tūriu) yra išnaudotas visu 100 proc. ir net daugiau, nes starkių paauginimo linijos projektinis pajėgumas yra 750 tūkst. vnt., o išauginama 940 tūkst. vnt. žuvų.

 

Rusnės poskyris prieš paprastojo remonto darbus:

 

Po paprastojo remonto darbų:

 

 

 

 

 

Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Šilavoto poskyryje atlikti darbai

 

 • Pakeista žmonių sveikatai kenksminga, vietomis nutrupėjusi, prakiurusi, jau penktą dešimtmetį pradėjusi pastatų stogų šiferinių plokščių danga;
 • Aptverti žiemojimai tvenkiniai;
 • Prie žiemojimo tvenkinių įrengti apšvietimo stulpai.

Keičiant stogų dangą buvo klojamas šiltinamasis sluoksnis, todėl pagerėjo pastato šiluminė varža. Pagrindinės medinės stogo konstrukcijos apsaugotos nuo drėgmės, puvimo, aplinkos poveikio. Dėl aptvertų žiemojimo tvenkinių ir įrengto apšvietimo mažuose tvenkiniuose žiemojančios žuvys apsaugotos nuo plėšriųjų gyvūnų ir iš dalies nuo žuvilesių paukščių. Atlikus šiuos darbus pastebėta, kad sumažėjo žuvų vagysčių iš tvenkinių, patiriama mažiau nuostolių.

 

Šilavoto poskyris prieš modernizaciją:

 

Po modernizacijos:

 

 

Žuvivaisos skyriaus Žeimenos (Ignalinos) poskyryje atlikti darbai

 

 • Atliktas žuvų auginimo cecho paprastasis remontas: apšiltintos inkubacinio žuvų cecho patalpos, suremontuotas kabinetas, pakeisti vandentiekio vamzdynai, įstatyti nauji plastikiniai langai ir naujos lauko bei vidaus durys, sienos išklijuotos keraminėmis plytelėmis, sena grindų danga pakeista keraminėmis akmens masės ir keraminėmis plytelėmis;
 • Sumontuota 18 vnt. baseinų žuvims veisti ir auginti;
 • Įrengtas vandens gręžinys.

Atlikus šiuos darbus žymiai pagerėjo seliavų ir lydekų naršinimas, lydekų jauniklių paauginimas. Pagerėjo darbuotojų darbo sąlygos. Įsigytas elektros generatorius leido lengviau ir paprasčiau atlikti tvenkinių vandens įleistuvų-išleistuvų (vienuolių) ir žuvų išgaudymo duobių remonto darbus.

 

Žeimenos (Ignalinos) poskyris prieš paprastojo remonto darbus:

 

 

Po rekonstrukcijos

 

 

 

 

Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyryje atlikti darbai

 

 • Rekonstruotas senasis inkubatoriaus pastatas, įrengiant patalpą margųjų upėtakių veisimo cechui, patalpas su rezervuarais vandens valymo technologinei įrangai, patalpas deguonies tiekimo ir kitai technologinei įrangai, buities bei personalo patalpas;
 • Pastatytas priestatas, kuriame įrengtos patalpos kiršlių veisimo cechui, inkubavimo patalpa ir kambarys personalui;
 • Atlikti lauko vandentiekio, lauko buities ir lietaus nuotekų sistemų įrengimo darbai;
 • Atlikti vidaus vandentiekio, vidaus buities nuotekų, šildymo ir vėdinimo sistemų, elektros instaliacijos montavimo darbai;
 • Sumontuoti uždarųjų žuvų auginimo vandens apytakos sistemų vamzdynai;
 • Poskyrio teritorija aptverta nauja tvora;
 • Įsigyta moderni žuvų veisimo bei auginimo technologinė įranga: žuvų auginimo baseinai, vandens siurbliai, vandens filtravimo bei prisotinimo deguonimi įranga, įvairaus tipo inkubavimo aparatai, šaldymo įranga inkubatoriaus patalpai, automatinės šėryklos, gyvų žuvų ir ikrų rūšiavimo įranga, vandens cheminių bei fizinių parametrų matavimo bei kontrolės prietaisai, gyvų žuvų transportavimo talpos ir kt.

Įgyvendinant projektą įrengti technologiniai pajėgumai Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyryje sudarė sąlygas poskyryje išveisti ir išleisti į upes visą mokslininkų rekomenduojamą jauniklių kiekį, reikalingą šių globojamų žuvų rūšių ištekliams atkurti ir palaikyti. Dėl įdiegtų naujų modernių žuvų veisimo technologijų, įrengtų higienos normas atitinkančių patalpų personalui pagerėjo Trakų Vokės poskyrio darbuotojų darbo sąlygos ir darbo sauga.

 

Trakų Vokės poskyris prieš rekonstrukciją:

 

 

Po rekonstrukcijos:

 

 

Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyryje atlikti darbai

 • Įrengtos automatinės žuvų šėryklos;
 • Įrengtas vandens gręžinys lašišų cechui;
 • Įrengta šlakių priežiūros aikštelė šlakių ceche;
 • Atlikti geoterminės šildymo-vėsinimo sistemos modernizavimo darbai.

Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyryje įrengtas papildomas vandens gręžinys saugo cechus nuo galimų vandens tiekimo sutrikimų avarijos atveju. Dėl šlakių ceche įrengtos apžvalgos ir baseinų aptarnavimo aikštelės, palengvėjo žuvis auginančių darbuotojų darbas. Lašišų ir šlakių cechuose sumontuota daugiau automatinių šėryklų, pakeistos esamų automatinių šėryklų dalys, todėl ne tik palengvėjo šėrikų darbas, bet ir žuvys labiau saugomos, kad nepriprastų prie žmonių natūralioje aplinkoje. Dėl modernizuotos vandens vėsinimo geoterminės sistemos cechuose daug greičiau atvėsinamas vanduo žuvų auginimo baseinuose, dvigubai sumažėjo vandens poreikis.

Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyryje įsigyta laboratorinės įrangos

 • Penkios traukos spintos;
 • Viena termostatinė spinta;
 • Dvi džiovinimo krosnys;
 • Viena mufelinė krosnis;
 • Laboratorinės svarstyklės;
 • Viena termostatinė vandens vonia;
 • Vienas nešiojamasis deguonies matuoklis;
 • Du reguliuojamo tūrio dozatoriai;
 • Vienas sertifikuotų kalibravimo filtrų rinkinys;
 • Kitos laboratorinės įrangos.

Naujai įsigyta laboratorinė įranga padeda užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę, leidžia dirbti laikantis geros laboratorinės praktikos principų ir užtikrinti LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus. Laikantis visų metodinių ir normatyvinių aktų reikalavimų, galima lengviau prognozuoti vandens fizinių ir cheminių parametrų ir pašarų bazės dinamiką žuvininkystės tvenkiniuose, jų įtaką tolesniam žuvų augimui, žuvų prekinei kokybei, jų sveikatingumui, nerštui, žiemojimo išeigoms, poveikį gamtinei aplinkai ir aplinkos taršą. Visos šios priemonės padeda geriau saugoti ir valdyti žuvininkystės išteklius.

 

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. spalio 30 d.

 

Bendra projekto vertė – 1,98 mln. Eur.

 

Informacija atnaujinta 2016-04-22