Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Sąjungos LIFE+ Projektas „Jūrinių Buveinių Ir Rūšių Inventorizacija NATŪRA 2000 Tinklo Plėtrai Baltijos Jūros Lietuvos Išimtinėje Ekonominėje Zonoje“

LIFE+ projektą „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATŪRA 2000 tinklo plėtrai Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje“ (toliau – Projektas), projekto numeris LIFE09 NAT/LT/000234 įgyvendina Klaipėdos universitetas (pagrindinis paramos gavėjas), Vilniaus universiteto ekologijos institutas, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, viešoji įstaiga „Baltijos aplinkos forumas“, Lietuvos Jūrų muziejus (susiję paramos gavėjai)

Pagrindinis 2010–2015 metais įgyvendinamo Projekto tikslas yra įvertinti dugno buveinių, žuvų ir jūrinių paukščių įvairovę bei pasiskirstymą Baltijos jūros Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) rajonuose, o atlikus teritorijų atranką, kriterijus atitinkančiose vietose įsteigti Natura 2000 ekologinio tinklo teritorijas. Projekto metu taip pat numatoma parengti jūrinių teritorijų planavimo ir apsaugos rekomendacijas, išleisti Baltijos jūros gamtinių vertybių vadovą bei Lietuvos jūrų muziejuje įrengti Lietuvos jūrinei teritorijai skirtą ekspoziciją.

 

Tarnybos specialistai analizuoja esamus duomenis Baltijos jūros IEZ rajonuose apie žuvų pasiskirstymą, kiekybinius, rūšinius ir biologinius parametrus. Taip pat Tarnybos Laivu „Darius“ renkami nauji duomenys apie dabartinę žuvų ir natūralių jūrinių buveinių būklę IEZ rajonuose, didžiausią dėmesį skiriant perpelių ir sykų populiacijoms.

 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos LIFE+ programos lėšomis. Bendra projekto vertė 1 569 699 eurų.

Plačiau apie projektą skaitykite: http://corpi.ku.lt/denoflit

 

 

 

Informacija atnaujinta 2015-01-26