Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europinių Ungurių Išteklių Atkūrimas Lietuvoje

 

Projektą „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ Nr. 38UN-KK-16-1-00035-PR001 (toliau – Projektas) įgyvendina Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba). Projektas parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“.

  • 2016 m. liepos 27 d. Žuvininkystės tarnyba pasirašė sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos skyrimo Projektui įgyvendinti;
  • 2016 rugsėjo 30 d. pateiktas pirmasis mokėjimo prašymas paramai gauti;
  • 2016 m. atnaujintas Laukystos poskyrio inkubacinis cechas, skirtas europiniams unguriams paauginti;
  • 2016 m. į 40 vandens telkinių įžuvinta 273 100 vnt. paaugintų europinių ungurių.

 

Pagrindinis projekto tikslas – tęsti ungurių išteklių atkūrimo darbus Lietuvoje prisidedant prie išteklių atkūrimo tiek Lietuvoje, tiek europinių ungurių areale, įgyvendinant 2009 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos patvirtintą Ungurių išteklių atstatymo planą Lietuvoje.

 

Pagrindiniai uždaviniai: atkurti, apsaugoti europinių ungurių išteklius Lietuvoje ir vykdyti jų mokslinę stebėseną bei tyrimus.

 

Projekto metu numatomos investicijos:

  • įsigyti veisti skirtų stiklinės stadijos europinių ungurių;
  • ženklinti įveisiamus europinius ungurius;
  • atlikti mokslinius ungurių tyrimus, kurie būtini Ungurių išteklių atstatymo Lietuvoje plane numatytiems tikslams įgyvendinti.

 

Projektas bus baigtas įgyvendinti 2022 m.

Projektas bus viešinamas visą jo įgyvendinimo laikotarpį.

Projekto vertė – 1,58 mln. eurų.