Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Įgyvendinti/Įgyvendinami projektai

Pradžia Pabaiga Pavadinimas Projekto Nr.
2022-01-01 2028-12-31 „Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos administravimas ir įgyvendinimas“ plačiau ŽKP-K-2022-001
2021-09-22 2023-10-09 ,,Žuvų pralaidos Ančios upėje esančioje Skaudvilės užtvankoje įrengimas“ plačiau 40PT-KT-21-1-00978-PR001
2019 2022 „Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“ plačiau 05.3.1-APVA-V-012
2017 2018 „Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“  plačiau 36PS-KV-16-1-00127-PR001
2017-07-14 2020 „Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“  plačiau  40PT-KT-16-1-00091-PR001
 2016 2020 „2016-2020 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ plačiau
2016-07-27 2022-05-30 „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ plačiau 38UN-KK-16-1-00035-PR001
 2014  2020 „Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programos koordinavimas ir įgyvendinimas“ plačiau DRP-Z-2016-001
2015-04-23 2016-02-29 „Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“ plačiau 3K0L3-3-15-01
2014 2015 „2014-2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ plačiau ŽKP-K-2014-001-S-001
2013-11-12  2015-09-30 „Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ plačiau VP1-4.1-VRM-03-V-01-073
2013-05-21 2015-08-01 „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“ plačiau 3FNF-0-12-01-PR001
 2012-12-31  2015-10-30 „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą“ plačiau 3KOL3-0-12-01
2011 m. liepos mėn. 2014 m. sausio mėn. „Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“ plačiau VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031
2011-12-21 2015-09-30 „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ plačiau 3FNF-0-11-01
2010-10-01 2015-03-31 Europos Sąjungos LIFE+ projektas „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATŪRA 2000 tinklo plėtrai Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje“ plačiau LIFE09 NAT/LT/000234
2011-09-01 2012-07-30 „Žuvininkystės specialistų naujų įgūdžių formavimas“ plačiau LLP-LdV-PLM-2011-LT-0587
 2008-06  2011-03 „Lietuvos jūrų išteklių darnaus valdymo sistema, taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą“ vykdymui“ plačiau LT0047
2007-01 2008-02 „Žuvininkystės resursų panaudojimo skatinimas kaimynystės regione“ („ŽUVININKYSTĖS RESURSAI“) 2006/360
2006-03 2006-12 „Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro specialistų bei vadovų mokymai“ plačiau BPD 2004-ESF-2.2.0-02-05/0190
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programa. plačiau
2006-09 2008-02 Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ („PASIENIO ŽUVYS“)  plačiau 2006/289
2006-05 2008-08 „Žuvų perlaidų įrengimas prie esamų užtvankų Šventosios ir Šyšos upėse“ plačiau BPD2004-ZOFP-4.9.0-10-06/0002
2006 2007 Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas  „Gebėjimų stiprinimas žuvininkystės kontrolės ir žuvininkystės produktų bendros rinkos organizavimo srityse“ plačiau 2004/016-925-01-05

Informacija atnaujinta 2023-01-01