Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba organizavo tarptautinį žvejybos kontrolės inspektorių susitikimą

Šių metų birželio 9–10 dienomis Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizavo tarptautinį žvejybos kontrolės pareigūnų susitikimą. Į Klaipėdoje vykusį dviejų dienų renginį atvyko pareigūnai iš Latvijos ir Estijos. Susitikime taip pat dalyvavo Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (ang. European Fisheries Control Agency (EFCA) atstovas iš Ispanijos.

Suvažiavimo metu buvo skaitomi apžvalginiai pranešimai apie EFCA vaidmenį Baltijos jūroje, Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacijos (ang. Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (ang. North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) žvejybos kontekste, aptartos tolimesnės veiklos ir glaudaus bendradarbiavimo tarp šalių narių gairės.

Susitikimo metu Žuvininkystės tarnybos pareigūnai skaitė pranešimus visų šalių pareigūnams aktualiomis temomis: „Trečiųjų šalių laivų patikrinimai Lietuvoje“ ir „Apsikeitimo žuvininkystės duomenimis iššūkiai“. Pasikeista gerąja patirtimi sprendžiant probleminius klausimus, diskutuota kitomis aktualiomis žvejybos kontrolės temomis. Taip pat buvo aptartas EFCA organizuojamas pilotinis projektas R.E.M dėl žvejybinių laivų veiklos stebėsenos kameromis, įgyvendinant „iškrovimo prievolę“. Susitikimo atstovai aptarė projekto eigą, diskutavo apie kiekvienos šalies iššūkius bei problemas įgyvendinant šį projektą.

Taip pat buvo suorganizuota praktinė dalis – išvyka į Baltijos jūros pakrantės zoną su Žuvininkystės tarnybos kontrolės laivu „Vakaris“.  Pasikeista praktiniais žvejybos kontrolės klausimais, vykdant laivų inspektavimus.

Tarptautiniai žvejybos kontrolės inspektorių susitikimai organizuojami kasmet rotaciniu būdu. Kitais metais tokio pobūdžio suvažiavimas bus rengiamas Latvijoje.

Share iconDalintis