Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Ūkio subjektams suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2023–2027 metams

2023 m. vasario 28 d. 10 val. nuotoliniu būdu vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams aukciono būdu buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2023–2027 metams.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Daugiau informacijos suteiks Žuvivaisos departamento Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Andriukaitienė, tel.  (8 700) 14 956, el. p. jurate.andriukaitiene@zuv.lt.

PRIEDAS. ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2023-2027 METAMS

Share iconDalintis