Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tūkstančiai lašišų ir šlakių papildė Lietuvos upes

Lašišos ir šlakiai – ko gero labiausiai trokštamas žvejų laimikis. Kaip tik šių žuvų šiųmetukais ir metinukais šiomis dienomis buvo papildyti Lietuvos upių – Neries, Šventosios, Žeimenos, Dubysos, Minijos, Jūros, Bartuvos ir pajūrio Šventosios – baseinai. Šie darbai – tai dalis valstybinio plano, skirto atstatyti, sustiprinti ir pagausinti lašišinių žuvų išteklius Lietuvos vidaus vandenyse.

Iki 1960 m. lašišos Lietuvos vandenyse buvo verslinės žuvys ir jų kasmet buvo sugaunama po 3–4 tonas, vėliau laimikiai labai sumažėjo, o nuo 1981 m. jos įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Pastarųjų metų mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad lašišinių žuvų Lietuvos vandenyse daugėja. Tam įtakos turėjo daug kompleksinių priemonių, tarp kurių ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos indėlis – dirbtinis šių žuvų veisimas ir išleidimas į vidaus vandenis. Sėkmingai įgyvendinus lašišų išteklių atkūrimo programas, jos išbrauktos iš Lietuvos raudonosios knygos saugomų rūšių sąrašo.

Šiemet, vadovaujantis Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2021 metų planu, naujuose namuose įkurdinta beveik 330 tūkst. vnt. lašišinių žuvų. Išleista 114 tūkst. vnt.  lašišų ir 132 tūkst. vnt. šlakių šiumetukų, taip pat 60 tūkst. vnt. lašišų ir 23,5 tūkst. vnt. šlakių metinukų (rituolių).

Į šalies upes išleistos lašišinės žuvys dirbtiniu būdu išveistos ir paaugintos Žuvininkystės tarnybos Rytų regiono žuvivaisos skyriuje Žeimenoje. Būtent šiame skyriuje 1965 m. buvo sėkmingai pradėti vykdyti lašišų ir šlakių veisimo ir auginimo darbai. Lašišos buvo auginamos iki lytinio subrendimo, tada paimami ir inkubuojami jų ikrai. 1998 m. su Danijos specialistų pagalba buvo pastatytas lašišinių žuvų cechas su inkubatoriumi ir veisimo bei paauginimo cechais, o 2006 m. pastatytas atskiras šlakių veisimo ir paauginimo cechas.

Iki šiol Rytų regiono žuvivaisos skyriuje Žeimenoje dirbantys kvalifikuoti, aukštuosius mokslus baigę specialistai rūpinasi, kad Lietuvos upėse netrūktų lašišinių žuvų. Kasmet išauginama ir į vidaus vandenys išleidžiama iki 0,5 milijono vnt. šių žuvų.

Tikimasi ir toliau sėkmingai gausinti vertingų lašišinių žuvų populiaciją mūsų šalies upėse.

Share iconDalintis