Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Priminimas ūkio subjektams dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalų pildymo

Primename, kad, pildant Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalą, privaloma laikytis šių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ nuostatų:

  • pažymima žvejybos įrankių pastatymo data ir laikas bei tikrinimo ar ištraukimo data ir laikas, ar po žvejybos įrankių tikrinimo jie buvo ištraukti ar palikti jūroje;
  • nurodoma sugautų žuvų rūšis ir kiekis, atskirai nurodant žuvų rūšis, sugautas skirtingais verslinės žvejybos įrankiais ir skirtingose žvejybos vietose;
  • popierinio priekrantės žvejybos žurnalo užpildytų lapų pirmasis egzempliorius pateikiamas Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ne rečiau kaip du kartus per mėnesį – iki kiekvieno mėnesio 5 ir 20 dienos, jei priekrantės žvejyba buvo vykdoma atitinkamą laikotarpį.

Informuojame, kad Verslinės žvejybos jūros vandenyse taisyklių pažeidimas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 295 straipsnio 3 dalį užtraukia įspėjimą arba baudą laivų kapitonams ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Share iconDalintis