Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojamas posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo 2023–2026 ir 2023–2027 m.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2023 m. vasario 28 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2023–2026 ir  2023–2027 m.

Posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Ūkio subjektai, norintys dalyvauti posėdyje, turės galimybę prisijungti elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos Kuršių mariose kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. žvejybos vietos, kurioje nori gauti perleidžiamąsias teises į žvejybos Kuršių mariose kvotas, pavadinimą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (pažymos forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, LUMINOR banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

6. Jeigu aukciono dalyvis yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių naudojimu, būtina pateikti šios sutarties kopiją.

Vienam ūkio subjektui (be aukciono ir aukciono būdu) žvejybai Kuršių mariose gali būti suteikiama ne daugiau kaip 10 procentų Aplinkos ministerijos nustatyto  bendro žvejybos įrankių Kuršių mariose limito.

Ūkio subjektai, aukciono būdu įgiję perleidžiamąją teisę į žvejybos Kuršių mariose kvotą, kiekvienais metais skiria aukcione pasiūlytos kainos dydžio sumą žuvų ištekliams atkurti ir saugoti.

Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 23 d. 17 val. elektroninėmis priemonėmis arba siunčiant registruotu paštu Žuvininkystės tarnybai (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda), taip pat el. paštu info@zuv.lt.

Daugiau informacijos suteiks Žuvivaisos departamento Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Andriukaitienė, tel.  (8 700) 14 956, el. p. jurate.andriukaitiene@zuv.lt.

PRIEDAS. ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ KURŠIŲ MARIOSE SĄRAŠAS

Share iconDalintis