Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Kviečiame teikti prašymus dėl Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimo priedėlio gavimo

Informuojame, kad, vadovaujantis Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“, 62.2 punktu, verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje vykdantys ūkio subjektai turi teisę gauti Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimo priedėlį, kuris reikalingas verslinę žvejybą vykdančių ūkio subjektų transporto priemonių identifikavimui. Priedėlis turi būti laikomas transporto priemonėje iš išorės gerai matomoje vietoje.

Norėdami gauti priedėlį, ūkio subjektai turi pateikti Žuvininkystės tanybai prašymą dėl jo išdavimo. Prašymo formą galima rasti čia.

Share iconDalintis