Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Informacija dėl privalomų pranešimų apie planuojamą žvejybos veiklą ir laivo atvykimą į Klaipėdos uostą teikimo

Informuojame, kad nuo 2023 m. liepos 8 d. įsigaliojo Žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-268 „Dėl žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo, jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašo ir žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) ir trečiųjų šalių žvejybos laivų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas.

Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių laivų, kurių bendrasis ilgis yra nuo 3 iki 15 metrų, kapitonai arba asmenys, atsakingi už žvejybą, privalo pranešti Žuvininkystės tarnybai apie planuojamą žvejybos veiklą, nurodant preliminarią žvejybos veiklos trukmę, laivo identifikacinį numerį, žvejybos barą, likus ne mažiau nei vienai valandai iki numatomos žvejybos veiklos pradžios.

Pranešama vieną kartą SMS žinute arba skambučiu Žuvininkystės kontrolės departamento Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus budinčio žvejybos kontrolės pareigūno (24/7) mobiliojo telefono numeriu, kuris nurodytas Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zuv.lt.

Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, kurių ilgis nuo 8 m iki 15 m ir kurie neturi elektroninės duomenų registravimo sistemos, kapitonai bent prieš 1 val. iki laivo atvykimo į Klaipėdos valstybinį uostą privalo apie tai pranešti Žuvininkystės tarnybai interneto tinklalapyje pateiktu telefonu, nurodydami numatomo atvykimo į uostą laiką, žvejybos produktų iškrovimo vietą, numatomą iškrauti jų kiekį pagal rūšis ir žvejybos zonas, kuriose žuvys buvo sugautos.

Su pakeistu įsakymu galite susipažinti čia.

Share iconDalintis