Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Aukciono būdu suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas

2022 m. balandžio 15 d. 10 val. nuotoliniu būdu vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame aukciono būdu ūkio subjektams buvo suteiktos, perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2022–2026 m.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteiktos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Daugiau informacijos tel. 8 700 14 956 arba el. p. [email protected]

PRIEDAS. ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS AUKCIONO BŪDU

Share iconDalintis