Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuotas susitikimas su jūrų kapitonais ir jų atstovais

2023 m. rugsėjo 6 d. 10:00 val. Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pakvietė jūrų kapitonus, kurie vykdo žvejybinę veiklą jūrų vandenyse traliniais laivais, ir jų atstovus į laivų stebėjimo sistemų ir el. žurnalo pildymo mokymus. Renginys vyko gyvai – Žuvininkystės tarnybos patalpose.

Susirinkimo metu dalyviai buvo informuoti apie verslinę žvejybą reglamentuojančių Europos sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų aktualijas. Priminti reikalavimai, nurodyti elektroninių žvejybos žurnalų įdiegimo ir naudojimo tvarkos apraše, taip pat aptartos dažniausiai pasitaikančios klaidos, pildant elektroninius žvejybos žurnalus.

Taip pat atkreiptas dėmesys į žvejybos pastangų zonų teisingą registravimą. Aptarti pranešimai apie vykdomą žvejybos veiklą ir jų teikimo terminai, palydovinės sistemos VMS naudojimo prievolė ir kiti aktualūs klausimai.

Susitikimo metu išsamiai atsakyta į iškilusius klausimus, siekiant aiškumo, pateikti el. sistemų naudojimo praktiniai pavyzdžiai.  Žuvininkystės tarnybos specialistai pakvietė jūrų kapitonus ir jų atstovus atsiradus klausimų, kuriems išspręsti reikalinga atvira diskusija, apie tai informuoti tarnybos darbuotojus. Betarpiškas bendravimas visada padeda greičiau rasti sprendimus.

Žuvininkystės tarnyba primena kontaktus, kuriais galima kreiptis turint klausimų, susijusių su versline žvejyba jūrų vandenyse:

  • dėl el. žvejybos žurnalo sistemos techninio gedimo arba neveikimo: mob. tel. +370 684 42408, el. paštas fmc@zuv.lt.
  • neveikiant el. žvejybos žurnalui, informaciją apie einamosios paros vykdomą veiklą Baltijos jūroje (net jei nevykdė žvejybos veiklos): +370 700 14949, mob. +370 614 93659, el. paštu zvejybos.kontrole@zuv.lt.
Share iconDalintis