Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos priežiūrai tolimuosiuose rajonuose užtikrinti – palydovinės sistemos ir jungtinės inspekcijų misijos

Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos – įstaiga, prižiūrinti ir kontroliuojanti Lietuvos žvejų veiklą Atlanto, Ramiajame vandenynuose ir kituose tolimuosiuose žūklės rajonuose. Žvejybos kontrolė vykdoma naudojant pažangias informacines ir komunikacines technologijas. Tarnybos pareigūnai visą parą stebi žvejybos laivus visame pasaulyje: peržiūri, analizuoja ir tikrina į Žuvininkystės duomenų informacinę sistemą (ŽDIS) suplaukiančius duomenis apie sugautas, iškrautas, parduotas žuvis bei kitus duomenis, kurie nuolat sutikrinami kryžminiu būdu, o  jei jie nesutampa – ieškoma neatitikimų priežasčių.

2021 m. sausio 1 d. Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemoje, kuri yra sudedamoji ES žvejybos laivyno registro dalis, buvo įregistruoti 6 su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojantys laivai, kurie turėjo teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose: Ramiojo vandenyno, šiaurės Atlanto (NEAFC, NAFO), Mauritanijos, Maroko, Grenlandijos, Svalbardo, ES vakarų vandenų bei Jungtinės Karalystės vandenyse. Bendras tolimojo plaukiojimo Lietuvos laivų laimikis 2021 metais sudarė 82 386 tonas įvairių žuvų ir buvo apie 13 proc. didesnis nei 2020 m. Dar 3 Lietuvos krovininiai laivai šaldytuvai praplėtė žvejybos laivų geografinį plotą iki Indijos ir Vakarų Ramiojo vandenynų, kur vykdė žvejybos produktų perkrovos ir gabenimo veiklas.

2021 m. Žuvininkystės tarnyba iš viso išdavė 35 leidimus užsiimti versline žvejyba kitų jūrų vandenyse, 4 specialiuosius leidimus perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos reguliuojamame rajone, 4 leidimus – Indijos vandenyno tunų komisijos reguliuojamame rajone ir 1 leidimą žvejybai FAO 41 rajone.

Pernai Mauritanijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo trys Lietuvos Respublikos žvejybos laivai, kurie sugavo 14 087 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų atlantinių stauridžių, afrikinių skumbrių ir europinių sardinių). 2021 m. taip pat buvo tęsiama žvejyba Maroko Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenyse: čia žvejojo du Lietuvos žvejybos laivai, kurie sugavo 25 377 t pelaginių žuvų (daugiausia afrikinių skumbrių ir paprastųjų atlantinių stauridžių).

Share iconDalintis