Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2023 m. kovo 29 d. 10.00 val.  vyks Žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2023 metams.

Aukcionas bus organizuojamas Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) posėdžių salėje (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda).

Ūkio subjektams pageidaujant, aukcionas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, jeigu ūkio subjektai, norintys dalyvauti aukcione, turės galimybę prisijungti elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu.

Suteikiamos individualios žvejybos galimybės ir jų dydis:

Akvatorija Žuvų rūšis Žvejybos rajonas Individualių žvejybos galimybių dydis (t, žv. d.) Pradinė kaina už toną/žv. dieną, Eur
Žvejybos šiaurės vakarų Atlante (NAFO) administruojama akvatorija Paprastieji jūros ešeriai N3M. 79 t 25,34 Eur
Mauritanijos  išskirtinės ekonominės zonos vandenys Pelaginės žuvys   2991,88 t 10,85 Eur
Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajonas Krevetės   32 žv. d. 520,8 Eur

 

Aukciono sąlygos

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti individualias žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu 2023 m., ne vėliau nei iki 2023 m. kovo 23 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (elektroninio pašto adresas info@zuv.lt) arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda), turi pateikti:

  1. Aprašo 2 priedas nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimų gauti žuvų rūšių individualių žvejybos galimybių dydį;

1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us).

  1. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);
  2. Aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581 įrodymo dokumento kopiją.
  3. Įgaliojimą, jei aukcione dalyvauja ūkio subjekto įgaliotas asmuo.

Išsamiau – Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyr. specialistas Vitalijus Žurkelis tel. (8 700) 14 978, el. p. vitalijus.zurkelis@zuv.lt.

Share iconDalintis