Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos Baltijos jūroje kontrolė pernai vykdyta nenutrūkstamai: patikrinimai viršijo suplanuotus

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, prižiūrinti verslinę, specialiąją ir mėgėjų žvejybą Baltijos jūroje ir priekrantėje, 2021 metais žvejybos kontrolę vykdė nepertraukiamu režimu. Atviroje Baltijos jūroje buvo organizuoti 35 žvejybos kontrolės reidai, atliktas 71 reidas priekrantėje (žuvų iškrovimo vietose), patikrinti 57 žuvų iškrovimai Klaipėdos uoste, inspektuoti 1082 žvejai mėgėjai, 22 transporto priemonės, kuriomis buvo gabenti iš žvejybos laivų iškrauti žvejybos produktai ir kt. Iš viso atlikti 1395 patikrinimai vietoje planuotų 1260.

2021 m. sausio 1 d. žvejybą atviroje Baltijos jūroje vykdė 29 su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojantys laivai, Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje – 104 laivai. Per metus buvo išregistruota 10 žvejybos laivų, iš kurių 7, žvejoję Baltijos jūroje, ir 3 – Baltijos jūros priekrantės zonoje, bei buvo įregistruoti 2 žvejybos laivai, žvejosiantys Baltijos jūros priekrantės zonoje.

Pernai palyginti su 2020 m. žvejybos tendencijos Baltijos jūroje ir priekrantėje iš esmės išliko nepakitusios. Žvejyba vyko pagal nustatytas taisykles ir turimas žvejybos kvotas. 2021 m. Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 16 030 t įvairių rūšių žuvų. Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 11 369 t Baltijos šprotų, 4 338 t strimelių, 2 t menkių ir 22 t upinių plekšnių. Pažymėtina, kad 2021 m. atviroje Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje menkių žvejyba buvo draudžiama, galima tik šių žuvų priegauda.

Vienas iš svarbiausių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės prioritetų – žuvų iškrovimų kontrolė Klaipėdos uoste. 2021 m. iš Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojusių atviroje Baltijos jūroje, buvo gautas 301 pranešimas apie numatomą laimikio iškrovimą Klaipėdos uoste. Patikrinti 44 žuvų iškrovimai. Patikrintų pelaginių žuvų (strimelių ir šprotų) svoris – 305 983 kg, plekšnių – 256 kg, lašišų – 109 vnt., menkių priegauda sudarė 20 kg.

Pernai iš priekrantėje žvejojusių žvejybos laivų buvo gauti 77 pranešimai apie iškrovimą Klaipėdos uoste, iš jų buvo patikrinta 13 laivų. Priekrantėje žvejojusių laivų, kurių ilgis daugiau nei 8 m, patikrintų pelaginių žuvų (strimelių) svoris – 1 021 kg, stintų – 665 kg, menkių priegaudos nebuvo.

2021 m. atviroje Baltijos jūroje buvo patikrinti 63 žvejybos laivai, priekrantėje (žuvų iškrovimo vietose) – 109 laivai. Patikrintų pelaginių žuvų (strimelių ir šprotų) svoris – 3 393 kg, plekšnių – 251 kg, otų – 214 kg, stintų – 9 095 kg, kitų žuvų – 2 728 kg, menkių priegauda sudarė 73 kg.

Praėjusiais metais Žuvininkystės tarnybos pareigūnai Baltijos jūroje, Klaipėdos ir Šventosios uostuose patikrino 313 žvejų mėgėjų pramoginių laivų. Jūroje patikrintas 161 žvejys mėgėjas. Krante patikrintas 921 žvejys mėgėjas: 431 žvejys mėgėjas, žvejojęs nuo Palangos tilto ir nuo jūros kranto, bei 490 iš jūros laivais grįžusių žvejų mėgėjų. Inspektavimo metu tikrinami žvejo mėgėjo bilietai, žvejybos įrankiai, žuvys pasveriamos ir matuojamos.

Per 2021 m. atliktus žvejų mėgėjų inspektavimus jūroje ir krante užfiksuota, pasverta ir pamatuota 285 vnt. (1391 kg) lašišų (nuo 2022 m. šių žuvų žvejybai taikomi apribojimai), 16 vnt. (63 kg) šlakių, 161 kg atlantinių strimelių, 1 kg stintų, 413 kg sudarė kitos rūšies žuvys (grundulai, plekšnės, ešeriai, vėjažuvės).

Praėjusiais metais Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai atliko 2 neplaninius ir 12 atsitiktinių ūkio subjektų patikrinimų. Patikrinimų metu buvo tikrinama ūkio subjektų naudojama žvejybos įranga, prekyvietėse pardavinėjamos šviežios žuvies įsigijimo dokumentai  ir kt.

2021 m. Žuvininkystės tarnybos žvejybos kontrolės pareigūnai Administracinių nusižengimų registre surašė 23 administracinio nusižengimo procesinius dokumentus – skirti įspėjimai ir baudos.

Primename, kad Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrius nuolat vykdo žvejybos kontrolę ir stebėseną, prižiūrėdamas verslinę, specialiąją ir mėgėjų žvejybą Baltijos jūroje (atviroje jūroje ir priekrantėje). Taip kovojama su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba.

Share iconDalintis