Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos inspektoriai vyko į Latviją apsikeisti gerąja patirtimi

2022 m. kovo 31 d.–balandžio 1 d. Žuvininkystės tarnybos žuvininkystės kontrolės pareigūnai vyko į Liepoją (Latvija), kur konsultaciniais ir gerosios patirties diegiant vaizdo stebėjimo įrangą  žvejybos laivuose apsikeitimo tikslais susitiko su Latvijos žuvininkystės kontrolę vykdančiais kolegomis ir lankėsi Liepojos uoste.

Dar 2013 m. ES valstybės narės susitarė dėl bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) tikslo sumažinti nepageidaujamų žuvų sugavimo kiekius laivuose, kontroliuojant ir laipsniškai visiškai atsisakant jų išmetimo į jūrą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 įteisintas sprendimas, kuriuo ES valstybės narių laivai įpareigojami iškrauti visą laimikį.

Siekdamos stebėti, ar laivai laikosi nustatyto įsipareigojimo, ES valstybės narės turi užtikrinti išsamų ir tikslų visų žvejybos reisų dokumentavimą ir tinkamus pajėgumus bei priemones, tokias kaip stebėtojai, vaizdo stebėjimo sistemos ir kt. ES valstybėms narėms palikta teisė vadovautis veiksmingumo ir proporcingumo principais.

Susitikimo su Latvijos kolegomis metu buvo aptartos pagrindinės vaizdo stebėjimo sistemų diegimo laivuose galimybės ir finansavimo šaltiniai, išsiaiškintos pagrindinės problemos, įvertinant turimų žvejybos laivų amžių ir atitinkamų specialistų stebėsenos funkcijoms atlikti poreikį, išgryninti optimaliausi galimi sprendimai bei numatytos ilgalaikės perspektyvos.

Share iconDalintis