Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyboje lankėsi Europos Komisijos atstovai

Šių metų rugsėjo 12–14 dienomis Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos lankėsi Europos Komisijos (toliau – EK) Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato (DG MARE) atstovai. Pagrindinis vizito tikslas – surinkti informaciją apie Neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos (toliau – NNN žvejybos) reglamento įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir su įgyvendinimu susijusių problemų identifikavimas.

Trijų dienų susitikime taip pat dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovai ir Žuvininkystės tarnybos darbuotojai. Buvo suorganizuotas išvažiuojamasis vizitas į Klaipėdos teritorinę muitinę ir jos struktūrinius postus. Aptarti praktiniai aspektai, su kuriais susiduria muitinės darbuotojai, vykdant žvejybos produktų gabenimo per šalies sieną patikras ir žuvų sugavimo sertifikatų tikrinimą.

Pirmąją susitikimo dieną Žuvininkystės tarnybos pareigūnai pristatė bendrą informaciją apie NNN žvejybos reglamento įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, paskirtas atsakingas institucijas, atliekamas funkcijas, susijusias su reglamente valstybei narei numatytomis vykdyti prievolėmis. Buvo diskutuota apie trečiųjų šalių laivų patikras Klaipėdos uoste, renkamos informacijos svarbą ir Europos Komisijai kas dveji metai teikiamos ataskaitos duomenis.

Susitikimo su Muitinės departamento darbuotojais metu Europos Komisijos atstovai domėjosi, kaip praktiškai įgyvendinamas žuvų sugavimo sertifikatų tikrinimas ir žuvininkystės produktų patikra.

Baigiamoji sesija buvo skirta diskusijoms ir aktualių klausimų aptarimui. DG MARE atstovai išsakė savo pastebėjimus ir pateikė vertingų pasiūlymų dėl NNN žvejybos reglamento įgyvendinimo Lietuvoje tobulinimo.

Share iconDalintis