Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba tęsia europinių ungurių išteklių atkūrimo Lietuvoje darbus

Įgyvendinant 2016–2022 metų projektą „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos tęsia ungurių išteklių atkūrimo šalyje darbus. Šiemet sėkmingai įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, Žuvininkystės tarnybos Pietų regiono žuvivaisos skyrius Laukystoje sulaukė stiklinės stadijos ungurių siuntos iš Prancūzijos.

600 kg (apie 1,9 mln. vnt.) šių vertingų žuvų buvo supakuoti dėžėse, kuriose gabenimo metu buvo palaikoma žema 5–7 laipsnių temperatūra. Atvežti unguriai buvo karantinuojami, palaipsniui temperatūra pakelta iki 24 laipsnių. Natūraliu pašaru maitinami unguriai jau įgavo tamsią spalvą. Sustiprėjusios žuvys bus išleistos į Lietuvos ežerus ir upes. Siekiant įvertinti ungurių mirtingumą migruojant Lietuvos vidaus vandenyse, dalis įveisiamų žuvų bus paženklintos specialiais žymekliais.

2021 m., tęsiant „Europinių ungurių išteklių atkūrimo Lietuvoje“ plano įgyvendinimą, Žuvininkystės tarnybos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus specialistai dalyvavo jungtiniame Europos vidaus vandenų akvakultūros patariamosios komisijos (EIFAC), Jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) ir Viduržemio jūros bendrosios žuvininkystės komisijos (GFCM) ungurių darbo grupės WGEEL posėdyje. Darbo grupei buvo pristatyta Lietuvos ataskaita apie europinių ungurių išteklius ir žvejybą Lietuvoje 2020 metais. Nuo 2011 m. iki 2021 m. į valstybinius vandens telkinius įžuvinta apie 7 601,7 tūkst. vnt. ungurių.

2016–2022 metų projektas „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ finansuojamas iš Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“. Pagrindinis projekto tikslas – tęsti jau pradėtus ungurių išteklių atkūrimo darbus ir taip gausinti europinių ungurių išteklius tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje.

Share iconDalintis