Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnyba prisidėjo prie ES programos „Erasmus+“ ir tapo projekto „Mūsų gyvenimas yra mūsų rankose!“ dalimi

Šių metų gegužės 30 d. Žuvininkystės tarnyboje prie LR žemės ūkio ministerijos lankėsi gausus būrys jaunuolių ir juos lydinčių asmenų net iš šešių skirtingų šalių – Ispanijos, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos ir Turkijos, kurie norėjo susipažinti su įstaigos vykdomomis funkcijomis, siekiant išsaugoti gamtinius resursus Baltijos jūroje.

ES programos „Erasmus+“ projektas „Our life in our hands!“ (iš ang. klb. – „Mūsų gyvenimas yra mūsų rankose!”) prasidėjo 2020 metais. Pagrindinė projekto tema yra gamtos apsauga. Moksleiviai projekto veiklų metu gilinasi į priežastis, kurios sukelia klimato kaitą, gyvūnų rūšių nykimą, diskutuoja, ką kiekvienas gali padaryti saugant gamtinę aplinką.

Vizito Klaipėdoje tema – „Save the nature” (iš ang. klb. – „Saugokime gamtą“). Susitikimo metu Žuvininkystės tarnybos atstovas supažindino svečius su kontroliuojančios institucijos, prižiūrinčios žvejybą Baltijos jūroje ir tolimuosiuose žūklės rajonuose, veikla, žvejybos kontrolės inspektorių darbo subtilybėmis ir kasdieniais iššūkiais.

Buvo demonstruojama vaizdinė medžiaga, kurioje užfiksuoti ryškiausi žvejybos laivų patikrinimų ir tarptautinių misijų jūrose bei vandenynuose momentai (įsilaipinimas į žvejybos laivą, žvejybos laimikio rūšinės sudėties nustatymas, žvejybos įrankių (tinklų akių) matavimas, laimikio svorio nustatymas, dokumentų pildymas, pažeidimų įforminimas ir kt.).

Žuvininkystės tarnybos inspektorius akcentavo, kad pareigūnai vykdo žvejybos kontrolę ne tik Baltijos jūroje, bet ir kituose vandenyse. Pareigūnas jaunuoliams papasakojo, kad žvejybos kontrolė vykdoma naudojant pažangias IT technologijas. Darbuotojai turi galimybę kompiuterio monitoriuje visą parą stebėti laivus visame pasaulyje. Lietuvoje įdiegti elektroniniai žvejybos laivų žurnalai.

Inspektorius pademonstravo misijose dalyvaujančių inspektorių specialiąją aprangą – hidrokostiumą – sveriantį apie 7 kg, kurį mielai išbandė aktyviausias ir drąsiausias grupės jaunuolis. Papasakojo, kad kiekvienas inspektorius yra specialiai apmokytas, praėjęs išgyvenimo jūroje kursus. Nuolat atnaujinami praktiniai gebėjimai imituojant situacijas „žmogus už borto“, „žmogaus su sąmone / be sąmonės įtempimas į valtį“ ir kt.

Svečiai aktyviai uždavinėjo klausimus, smalsiai apžiūrinėjo inspektoriaus aprangą ir būtinus reikmenis. Netradicinė diena jaunimui suteikė naujų žinių apie gamtosaugą, saugomas žuvų rūšis, nelegalią žvejybą, praplėtė jų akiratį apie inspektorių darbo svarbą bei suteikė gerų emocijų.

 

Share iconDalintis