Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2022–2026 m.

2022 m. kovo 15 d. 10 val. nuotoliniu būdu vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams be aukciono buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2022–2026 m.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas suteiktos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Daugiau informacijos suteiks Žuvivaisos departamento Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Andriukaitienė, tel. (8 700) 14 956 arba el. p. [email protected]

PRIEDAS. ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS

Share iconDalintis