Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į stintų  žvejybos kvotas

2021 m. gruodžio 22 d. 10 val. nuotoliniu būdu vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams  buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2022–2026 m. stintų žvejybos kvotas.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

INFORMACIJA DĖL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ PERLEIDIAMŲJŲ TEISIŲ į STINTŲ ŽVEJYBOS  KVOTAS  2022–2026 METAMS ČIA.

Išsamiau tel. 8 700 14 956 arba el. p.  [email protected]

 

Share iconDalintis