Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojamas Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo aukciono būdu komisijos posėdis

Informuojame, kad, vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2022 m. lapkričio 16 d. 10.00 val. vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu (toliau – perleidžiamosios teisės) 2022–2036 metams.

Aukcionas bus organizuojamas Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) posėdžių salėje (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda). Ūkio subjektų pageidavimu aukcionas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu, jeigu ūkio subjektai, norintys dalyvauti aukcione, turės galimybę prisijungti elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu.

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos:

Žvejybos rajonas Žuvų rūšis Parduodamos perleidžiamosios teisės dydis (proc.) Užstato dydis už 1 proc. perleidžiamosios teisės, eur
Bisau Gvinėjos išskirtinės ekonominės zonos vandenys Pelaginės žuvys  

100 %

 

624,00

 

Perleidžiamosios teisės suteikiamos tik ūkio subjektams, teisėtais pagrindais valdantiems Lietuvos Respublikos žvejybos laivą.

Ūkio subjektai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu, ne vėliau nei iki 2022 m. lapkričio 9 d. per atstumą, elektroninėmis priemonėmis elektroniniu paštu info@zuv.lt arba tiesiogiai atvykę į Žuvininkystės tarnybą (J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda) pateikia:

  1. Aprašo 1 priede nurodytą prašymą, kuriame nurodo:

1.1. norimų įsigyti perleidžiamųjų teisių dydį procentais;

1.2. Lietuvos Respublikos žvejybos laivo (-ų), kuriuo (-iais) numato žvejoti, pavadinimą (-us);

  1. asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (kai ūkio subjektas juridinis asmuo) kopiją;
  2. laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i);
  3. perleidžiamųjų teisių aukciono dalyvio užstato pervedimo į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT354010051002026581 įrodymo dokumento kopiją.

Išsamiau – Žuvininkystės kontrolės departamento Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus vyr. specialistas Vitalijus Žurkelis, tel. (8 700) 14 978, el. p. vitalijus.zurkelis@zuv.lt.

Share iconDalintis