Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Paskirtos individualios žvejybos galimybės aukciono būdu

Šių metų lapkričio 9 d. elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu įvyko Žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu komisijos, sudarytos Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-113, posėdis, kuriame aukciono būdu buvo paskirtos individualios žvejybos galimybės 2021 metams tolimuosiuose žvejybos rajonuose.

Individualios žvejybos galimybės jūrų vandenyse buvo paskirtos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymą įsigyti individualias žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu  buvo pateikęs vienas ūkio subjektas, jam individualios žvejybos galimybės ir buvo suteiktos.

Aukciono būdu paskirtos individualios žvejybos galimybės jūrų vandenyse 2021 metams

Aukciono dalyvio pavadinimas Individulių žvejybos galimybių pavadinimas Žvejybos rajonas Įsigytas žvejybos galimybių kiekis, t
UAB „Baltlanta“ Pelaginės žuvys Maroko  išskirtinės ekonominės zonos vandenys  

1293,31 t

 

Su protokolu galite susipažinti čia.

Share iconDalintis