Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuotas susitikimas su Baltijos jūros priekrantės žvejais ir žvejų asociacijų atstovais

2023 m. liepos 19 d. 10:00 val. Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pakvietė Baltijos jūros priekrantės žvejus ir žvejų asociacijų atstovus į susitikimą, kurio metu buvo aptarti žvejams aktualūs techniniai klausimai, pristatyti verslinės žvejybos Baltijos jūroje ir priekrantėje taisyklių pakeitimai ir perspektyvos. Susitikime buvo galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu – MS Teams platformoje.

Į susitikimą atvyko gausus būrys Baltijos jūros priekrantės žvejų. Prisijungė Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos (PVRŽA) bei Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos (LŽPGA) atstovai. Susitikime dalyvavo ir svečias iš Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų instituto Jaunesnysis mokslo darbuotojas T. Zolubas.

Susitikimas buvo pradėtas nuo Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių ir ES Tarybos reglamentų aktualijų. Aptartas LR žemės ūkio ministro įsakymas, kuriuo nustatoma prievolė žvejams pranešti Žuvininkystės tarnybai apie planuojamą žvejybos veiklą Baltijos jūros priekrantėje. Pristatytos verslinės ir rekreacinės žvejybos kontrolės priemonės: viena iš naujausių taikomų priemonių – žvejybos kontrolė dronų pagalba.

Taip pat diskutuota dėl specializuotos žvejybos gaudyklėmis Baltijos jūros priekrantėje, ruonių daromas žalas. Atkreiptas dėmesys, kad įrašai apie pastebėtus ruonius ir jų padarytą žalą daromi skirtingais numeriais pažymėtuose lapuose. Lapai su duomenimis už kiekvieną mėnesį, kurį buvo vykdoma verslinė žvejyba, pateikiami Žuvininkystės tarnybai ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Žuvininkystės tarnybos pareigūnai priminė žvejybos įrankių žymėjimo reikalavimus, dalinosi praktiniais pavyzdžiais, į ką reikėtų atkreipti didesnį dėmesį.

Susitikimo metu buvo aptartas žvejybos laimikio iškrovimo privalomumo ir išmetimų reglamentavimas, išimtys bei deklaravimas. Žvejams priminti menkių, lašišų ir ungurių specializuotos žvejybos draudimai ir priegaudos apribojimai (periodai).

Didelis dėmesys buvo skirtas techniniams klausimams. Atkreiptas dėmesys į dažniausiai pasitaikančias Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalų pildymo, pirminių žvejybos produktų  pardavimo duomenų (pažymų) teikimo neatitiktis. Pateikti praktiniai pavyzdžiai.

PVRŽA atstovas M. Rimeikis pasisakė dėl verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje perspektyvų. Kvietė atvirai diskusijai dėl naujų pirminio pardavimo ir iškrovimo vietų įrengimo galimybių. Svečias iš Klaipėdos universiteto T. Zolubas pristatė mokslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje rezultatus. Pasakojo apie šiuo metu nenaudojamus žvejybos įrankius, kuriais buvo moksliniais tikslais žvejojami juodažiočiai grundalai, priegaudos atrankumo nustatymą ir dalinosi rekomendacijomis dėl grundalų žvejybos Baltijos jūros priekrantėje.

Žuvininkystės tarnybos specialistai pakvietė žvejus ir žvejybos įmonių atstovus atsiradus klausimų, kuriems išspręsti reikalinga atvira diskusija, apie tai informuoti tarnybos darbuotojus. Siekiant glaudaus bendradarbiavimo ir toliau planuojami organizuoti susitikimai aktualiems klausimams aptarti ir problemoms išspręsti.

Share iconDalintis