Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojamas posėdis, kuriame aukciono būdu bus suteiktos perleidžiamosios teisės į 2022–2026 m. stintų žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2022 m. kovo 9 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – Posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2022–2026 m. stintų žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje galiojant ekstremaliajai situacijai, posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Ūkio subjektai, norintys dalyvauti posėdyje, turės galimybę prisijungti elektroninėmis priemonėmis. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje ekstremalioji situacija bus atšaukta, posėdis bus organizuojamas Žuvininkystės tarnybos posėdžių salėje (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius).

Perleidžiamosios teisės bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į stintų žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. žvejybos vietos pavadinimą, kurioje nori gauti perleidžiamąsias teises į stintų žvejybos kvotas;

1.3. informaciją, ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejybos veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB LUMINOR banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.

6. Jeigu aukciono dalyvis yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių naudojimu, būtina pateikti šios sutarties kopiją.

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą stintų žvejybai – 24 eurai. Ūkio subjektai, laimėję teisę į žvejybos kvotą aukciono būdu, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti kiekvienais metais skiria aukcione pasiūlytą kainą.

Vienam ūkio subjektui (aukciono ir ne aukciono būdu) gali būti suteikta perleidžiamoji teisė į stintų žvejybos kvotas ne daugiau kaip 6-iose žvejybos vietose.

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki 2022 m. kovo 4 d. 17 val. elektroninėmis priemonėmis arba siunčiant registruotu paštu Žuvininkystės tarnybai (J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda), arba el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos suteiks Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Andriukaitienė, tel.  (8 700) 14956 arba el. p. [email protected]

PRIEDAS. STINTŲ ŽVEJYBOS VIETŲ IR ĮRANKIŲ LIMITAI VALSTYBINIUOSE VIDAUS VANDENYSE

Share iconDalintis