Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Organizuojamas Perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos kvotas 2022–2026 metams suteikimo komisijos posėdis

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2021 m. gruodžio 22 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame be aukciono bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2022–2026 m. stintų žvejybos kvotas. Bus skirstomi stintų žvejybos limitai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1077.

Ūkio subjektui be aukciono gali būti skiriama 1 stintų žvejybos vieta ir 1 stintų žvejybos tinklas, jeigu ūkio subjektas toje žvejybos vietoje turėjo žvejybos kvotą ketverius paskutinius kalendorinius metus iki tų metų, kuriais yra suteikiama teisė į žvejybos kvotą (2017–2020 m.).

Perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į stintų žvejybos kvotas upėse be aukciono, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vidaus vandens telkinio ar žvejybos vietos pavadinimą, ir žvejybos kvotos dydį (tinklų skaičių);

1.3. ar yra pasinaudota Europos Sąjungos parama vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimui į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą, apie ūkio subjekto veiklą (pažymos forma pateikta Taisyklių 1 priede).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje galiojant ekstremaliajai situacijai, posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Ūkio subjektai, norintys dalyvauti posėdyje, turės galimybę prisijungti elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Lietuvoje ekstremalioji situacija bus atšaukta, posėdis bus organizuojamas Žuvininkystės tarnybos posėdžių salėje (A. Juozapavičiaus  g. 9, LT-09311, Vilniuje).

Dokumentai dėl dalyvavimo perleidžiamosios teisės į 2022–2026 m. stintų žvejybos kvotas suteikime be aukciono priimami pateikiant per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (el. paštas: [email protected].) arba siunčiant registruotu paštu iki 2021 m. gruodžio 17 d. 17 val. Žuvininkystės tarnybai (J. Janonio g., 24, LT-92251, Klaipėda).

Išsamiau – Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Andriukaitienė, tel. (8 700) 14 956, el. p. [email protected].

PRIEDAS. Stintų žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose vidaus vandenyse

Share iconDalintis