Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Muitinės departamento organizuotuose mokymuose pristatyta Žuvininkystės tarnybos veikla

2021 m. rugsėjo 29–30 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos specialistai dalyvavo Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos organizuotuose mokymuose NNN žvejybos reglamento ir kitų su draudimais bei apribojimais susijusių reglamentų įgyvendinimas. Šių mokymų metu Žuvininkystės tarnybos atstovai supažindino mokymų dalyvius su Žuvininkystės tarnybos struktūra, vykdomomis funkcijomis, papasakojo apie skyrių veiklą pagal skyrių kompetenciją ir pristatė šiuos parengtus pranešimus: Žuvininkystės tarnybos vykdoma bendrosios ryšių tarnybos veikla; Žvejybos kontrolei naudojamos informacinės sistemos; Žuvininkystės tarnybos vykdomi trečiųjų šalių žvejybos laivų patikrinimai.

Mokymų metu taip pat buvo išklausyti kitų institucijų – Aplinkos apsaugos agentūros, Muitinės departamento, teritorinių muitinių – atstovų pristatymai, dalyvauta diskusijose, atsakyta į mokymų dalyviams iškilusius klausimus.

Share iconDalintis