Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Misijos Atlanto vandenyne metu patikrinti NEAFC rajone žvejybą vykdę laivai

2022 m. rugpjūčio 14 d.–rugsėjo 10 d. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos inspektorius – Žvejybos šiaurės rytų Atlante organizacijos (NEAFC) šalies-narės atstovas iš Lietuvos – dalyvavo tarptautinėje žvejybos inspekcijos misijoje pagal 2022 m. jungtinės veiklos planą NAFO ir NEAFC reguliuojamose srityse. Inspektavimo misijoje dalyvauta Vokietijos Federacinės Respublikos žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“.

Žuvininkystės tarnybos inspektoriai 3–4 kartus per metus vyksta į misijas, trunkančias apie mėnesį. Jos vykdomos tolimuosiuose žūklės rajonuose pagal susitarimą su Europos Sąjunga (toliau – ES). Paprastai dvi ES valstybės į misijas siunčia po vieną savo inspektorių, jie patruliuoja žvejybos zonose ir inspektuoja tuo metu vandenyne žvejybą vykdančius laivus.

Dėl griežtų Covid-19 prevencijos reikalavimų Vokietijoje inspektoriai buvo privalomai testuojami. Dėl paskelbto karantino iš Rostoko uosto į NEAFC rajoną kontrolės laivas „Seeadler“ pajudėjo tik 2022 m. rugpjūčio 23 d. Misijos metu kiekvieną dieną buvo analizuojama žvejybos situacija, tikrinami pagal rizikos analizę pasirinkti žvejybos laivai.

Pagrindinis žvejybos kontrolės misijos tikslas – įsitikinti, kad ūkio subjektai laikosi žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Jungtinės inspekcijos metu buvo tikrinama: palydovinės žvejybos laivų stebėjimo sistemos (VMS) veikimas, žvejybos leidimai, triumų planai, triumai ir gamybinės patalpos, žvejybos įrankiai (buvo atliekami jų matavimai), paskutinio sugavimo žuvies kiekis pagal rūšis, kaip pildomas elektroninis  ir popierinis žvejybos žurnalai.

Patruliavimas ir inspektavimas NEAFC reguliuojamame rajone truko 18 dienų – iki rugsėjo 9 d. Jungtinės misijos metu buvo patikrinti 8 žvejybos laivai: du Vokietijos, po vieną laivą iš Prancūzijos ir Lietuvos, keturi rusų laivai. Inspektavimų metu pažeidimų neužregistruota.

Share iconDalintis